Het UMCG heeft in 2023 een positief resultaat geboekt van 44,8 miljoen euro, ongeveer 2% van de omzet van 1,9 miljard euro. Dit blijkt uit de jaarrekening 2023 van het UMCG die vandaag samen met het jaarverslag is gepubliceerd. CFO en bestuurslid Paulina Snijders licht toe wat dit gezonde resultaat voor het UMCG betekent.

Trots op impact 

Het UMCG streeft jaarlijks naar een positief resultaat. ‘Dat past bij de stabiele en financieel gezonde organisatie die we als UMCG zijn en is nodig om investeringen te kunnen blijven doen’, zegt Snijders. ‘Het resultaat van afgelopen jaar zorgt ervoor dat we in financieel rustig vaarwater zitten. Dat draagt eraan bij dat de organisatie zich kan focussen op haar kerntaken. Als bestuur zijn we trots op de impact die we als UMCG samen hebben gemaakt.’

Voorbeelden zijn er te over: ‘Denk aan de ontwikkelingen op het gebied van AI in de zorg, waarin we als UMCG echt vooroplopen. Aan de nauwe samenwerkingen in de regio op het gebied van bijvoorbeeld oncologie en vaatchirurgie. Of aan medische doorbraken zoals de eerste borstwandtransplantatie in Nederland die wij vorig jaar hebben gedaan. En natuurlijk het project “Nieuwkomers in hun kracht”, waarbij statushouders met een zorgachtergrond een programma volgen om hun Nederlandse beroepsregistratie te verkrijgen zodat ze hier als zorgprofessional aan de slag kunnen.’

UMCG bouwt

‘Het resultaat van 2023 is hoger dan begroot. Naast een aantal incidentele baten is uitloop van de bouwplanning hiervoor de belangrijkste verklaring: hierdoor zijn vorig jaar flink minder kosten gemaakt dan gepland. ‘Ook in 2024 zullen we hier effect van zien’, zegt Snijders. ‘Tegelijkertijd zien we vooral ook de positieve effecten van de vernieuwing. Twee jaar geleden hebben we de nieuwe Spoedeisende Hulp in gebruik genomen en de patiënt- en medewerkertevredenheid zijn hier erg hoog.’
De voortgang van het bouwprogramma tot 2035 is te volgen via www.umcgbouwt.nl.

Klimaatneutraal en circulair in 2035

Het UMCG zet een tandje bij als het gaat om het verduurzamen van de organisatie. ‘We willen als eerste UMC in Nederland in 2035 klimaatneutraal en circulair zijn’, zegt Snijders. In 2023 zijn veel stappen gezet die bijdragen aan deze duurzaamheidsambitie. Dankzij investeringen in energiebesparende maatregelen zoals HR++-glas, slimme ledverlichting en de aansluiting op een zonnepark met een directe verbinding naar het UMCG is de totale CO2-voetafdruk flink verminderd. In 2023 steeg het aantal Green Teams in het UMCG van 34 naar 40. Deze teams zetten zich in voor verduurzaming van hun afdeling.

Kostenbewustzijn

Snijders: ‘het positieve resultaat van het afgelopen jaar laat ook zien dat we in staat zijn geweest de kosten te beheersen. Een compliment aan alle medewerkers van het UMCG, samen hebben we ons hiervoor ingespannen. We mogen echt trots zijn op dit resultaat. Dankzij dit resultaat kunnen we de investeringen blijven doen die nodig zijn om ook de komende jaren impact te blijven maken op al onze kerntaken.’

Dit jaar zijn ook de kosten en inkomsten van Onderwijs & Onderzoek opgenomen in de totale jaarrekening van het UMCG. ‘Omdat we als UMCG de kerntaken integraal uitvoeren laten we ook het integrale resultaat zien op al onze kerntaken. Hiermee laten we het échte totaalresultaat van het UMCG zien’, zegt Snijders.

2023 in cijfers

Alles over de cijfers en ontwikkelingen van 2023 vind je in het jaardocument 2023 van het UMCG.

Enkele hoogtepunten uit 2023 waren:

Vici-beurs voor UMCG-onderzoeker Floris Foijer

UMCG investeert miljoenen in energiebesparende maatregelen

Ontregeld en onzeker: UMCG-onderzoek geeft inzicht in gevolgen post-COVID

ZonMw Parel voor Centrum voor Thuisbeademing

Lifelines krijgt vierde onderzoeksronde: deelnemers opnieuw uitgenodigd

Onderzoekers brengen zieke en gezonde menselijke long volledig in kaart

Nieuwkomers in de zorg: win win win

Acties om gelijke beloning mannen en vrouwen in UMCG te realiseren

Pionieren en samenwerken: transplantatiecentrum staat stil bij mijlpalen

Uitgebreide studie weerlegt theorie dat depressie en angst het risico op kanker verhogen

Voor het eerst in Nederland: transplantatie van voorzijde borstwand in UMCG

UMCG beantwoordt vragen patiënten met hulp van AI

UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek