Koninklijke onderscheiding voor Anne Wietsma

Anne Wietsma ontving op vrijdag 21 november een Koninklijke onderscheiding uit handen van de heer Van de Nadort, burgemeester van Ten Boer. Wietsma is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de onderscheiding vanwege zijn bijzondere verdiensten als technicus maxillofaciale techniek bij de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het UMCG. De uitreiking vond plaats op het symposium ‘Maxillofaciale techniek; opstap naar digitale technologie?’, dat in het UMCG plaatsvond ter ere van het afscheid van Wietsma.

Anne Wietsma is sinds 1968 werkzaam in het UMCG, waar hij zich van tandtechnicus ontwikkelde tot een autoriteit op het zeer specialistische vakgebied maxillofaciale techniek. Dit betreft het vervaardigen van prothesen in of van het aangezicht, zoals kunstogen, -neuzen, -oren of zeer uitgebreide en ingewikkelde prothesen van kaken en gebit. Hij heeft zich niet alleen buitengewoon en met grote toewijding ingezet voor zijn patiënten, die door deze techniek vaak letterlijk een gezicht terug kregen, maar ook voor zijn vakgenoten, die hij deelgenoot maakte van zijn expertise.

Bij het ontbreken van een opleiding tot technicus maxillofaciale techniek heeft Wietsma onafgebroken vakgenoten hierin begeleid en is hij pleitbezorger geweest van de totstandkoming en erkenning van een dergelijke opleiding. Hij ontwikkelde onder andere trainingsmodellen voor het postacademisch onderwijs aan tandartsen, alsook allerlei niet reguliere apparatuur en materialen ter ondersteuning van de patiëntenzorg. In 2004 werd hij op basis van zijn ervaring als ‘nestor’ binnen het vakgebied maxillofaciale techniek als een van de eersten geregistreerd door de beroepsvereniging NVGPT.

Daarnaast heeft hij zijn expertise als maxillofaciaal technicus met grote regelmaat ook buiten de patiëntenzorg ten goede laten komen. Zo heeft hij belangeloos de pedelstaf van de Rijksuniversiteit Groningen gerestaureerd, die wordt gebruikt bij ceremoniële activiteiten, evenals ornamenten van het kerkorgel in de Hervormde Kerk in Hyppolytushoef. Wietsma was ook sociaal en maatschappelijk actief door het vervullen van diverse kerkelijke functies en door ondersteunende acties voor minderbedeelden.