Vragen over testbeleid UMCG

​​​​​​​In het weekblad de Groene Amsterdammer verscheen een interview met Alex Friedrich dat niet onopgemerkt is gebleven. Naar aanleiding van het artikel kwamen veel vragen en reacties binnen. Hieronder staan de meest gestelde vragen en antwoorden.

Wie test het UMCG op aanwezigheid van het nieuwe coronavirus?

In het UMCG testen we onze patiënten, onze medewerkers en in sommige gevallen huisgenoten van medewerkers. Ook testen we via de GGD andere zorgmedewerkers uit de regio zoals ziekenhuismedewerkers en zorgmedewerkers die buiten ziekenhuizen werken (huisartsen en medewerkers in verpleeghuizen). We testen onze medewerkers dus eerder dan volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit doen we om te voorkomen dat zij onze kwetsbare patiënten besmetten. Zo testen we ook medewerkers zonder klachten, die in contact hebben gestaan met iemand die positief op het nieuwe coronavirus heeft getest. Daarbij gaan we drie dagen terug in de tijd. Hiermee willen de pré-symptomatische overdracht zo goed mogelijk voor zijn. Is de test negatief maar heeft iemand later alsnog klachten die passen bij het nieuwe coronavirus? Dan testen we hem of haar nogmaals.

Diverse zorginstellingen geven aan dat ze geen testen meer kunnen doen; hoe komt het dat UMCG dat nog wel kan?

In het UMCG is de keus gemaakt om zoveel testcapaciteit (materiaal, apparatuur en menskracht) te hebben dat we een epidemie aankunnen. Bovendien kunnen we, ook los van het coronavirus, veel verschillende soorten testen doen door de apparatuur en medewerkers die we hier hebben. En voor deze specifieke test op het nieuwe coronavirus geldt dat we niet afhankelijk zijn van een leverancier, maar meerdere alternatieven hebben.

Kan het UMCG ook zorgmedewerkers van andere zorginstellingen testen?

Dit gebeurt al. We testen sinds kort ook medewerkers van het Martiniziekenhuis en zorgprofessionals die via GGD doorgestuurd zijn. We kunnen monsters van andere instellingen hier testen.

Kan het UMCG materiaal of apparatuur beschikbaar stellen aan ander ziekenhuizen?

Labapparatuur en -materiaal is niet uitwisselbaar. Het heeft geen zin om onze apparatuur of materiaal beschikbaar te stellen aan andere ziekenhuizen, aangezien zij vanwege een andere leverancier hier niet mee kunnen testen.

Meer over het coronavirus

Lees meer over het coronavirus en hoe wij daarmee omgaan.

Lees hier het verhaal in De Groene Amsterdammer.