Voorspellers van verzuim dat een psychische achtergrond heeft, zijn een leeftijd boven 50 jaar, een hoog opleidingsniveau en een depressieve en een hoge klachtbeleving. Werknemers die uitvallen door psychische klachten, hebben een twee keer zo groot risico op verlies van hun baan. Dit blijkt uit het proefschrift van Giny Norder, bedrijfsarts bij ArboNed en UMCG-promovenda.

Giny Norder deed onderzoek naar factoren die de duur van verzuim door psychische klachten voorspellen en over factoren die samenhangen met een terugval. Zij promoveert op 16 november aan de Rijksuniversiteit Groningen. Psychische stoornissen zijn de oorzaak van een aanzienlijk deel van het langdurig verzuim en de belangrijkste reden voor een WIA-uitkering voor werknemers jonger dan 55 jaar. Doel van het onderzoek van Norder was om de huidige kennis over voorspellers van psychisch verzuim te vergroten.

Kennis van risicofactoren

“Kennis over de risicofactoren helpt bedrijfsartsen om werknemers eerder en gericht te verwijzen naar een behandeling of interventie die gericht is op de vermindering van langdurig verzuim.” Uit haar onderzoek blijken de risicofactoren die een verzuim langer dan drie maanden voorspellen: een leeftijd boven 50 jaar, een hoog opleidingsniveau en depressieve en een hoge klachtbeleving.

Begeleiding ook na herstel noodzakelijk

Werknemers die uitvallen door psychische klachten, hebben een groter risico om baan kwijt te raken: 18% van de werknemers verloor in een periode van vijf jaar hun baan, in vergelijking met 9% van de werknemers zonder ziekteverzuim door psychische klachten. Norder laat in haar onderzoek zien dat in het eerste jaar de werknemers zelf de beslissing nemen om weg te gaan, terwijl zij in jaar 2-5 zij vaak worden ontslagen vanwege disfunctioneren in werk ontslagen.

Begeleiding na herstel is nodig

Als werknemers hersteld zijn na psychische klachten, blijft begeleiding noodzakelijk. Uit het onderzoek van Norder blijkt dat van de groep werknemers die hersteld is, 28% opnieuw te maken krijgt met verzuim door psychische klachten, vaak binnen 12 maanden. Bij werknemers binnen deze groep die ouder zijn dan 55 jaar, valt het merendeel zelfs binnen 4 maanden opnieuw uit. Norder pleit er daarom voor om hun psychische gezondheid en hun functioneren in het werk te goed monitoren. Norder: “Dit kan op een goede manier via preventieve spreekuren van bedrijfsartsen. Hier kunnen zij evalueren of het werk nog steeds aan de capaciteiten en waarden van de betrokkene voldoet. Ook via   preventief medische onderzoeken, de PMO’s, is de gezondheid goed te volgen. ”

Curriculum vitae

Giny Norder (Assen, 1965) studeerde geneeskunde in Groningen. Zij verrichtte haar onderzoek aan het onderzoeksinstituut SHARE van het UMCG. De titel van haar proefschrift is: ‘Common mental disorders. Prediction of sickness absence durations and recurrences’  Zij werkt als bedrijfsarts bij ArboNed.