Samen sterk voor extra gezonde jaren op het werk

Het lectoraat Duurzaam HRM van de Hanzehogeschool Groningen, het Alfa-college, Gemeente Groningen, Menzis, Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en EmpowerMi werken samen in het Platform Mentale Gezondheid. Vanuit het platform wordt onderzoek gedaan naar het preventief en positief beïnvloeden van de mentale gezondheid van medewerkers. Op vrijdag 7 juni is de samenwerking officieel bekrachtigd.

Gezond ouder worden is een belangrijk thema in Nederland, en in het bijzonder in de Noordelijke regio’s waar Healthy Ageing bij overheidsinstanties, bedrijven en kennisinstellingen hoog op de agenda staat. Als het aan bedrijven en bestuurders in Friesland, Groningen en Drenthe ligt, voegt Noord-Nederland zich uiterlijk in 2030 in het rijtje van blue zones; bepaalde gebieden in de wereld waar de bevolking meetbaar langer leeft.​

Fysieke en mentale gezondheid op de werkvloer 

Om extra gezonde jaren te creëren specifiek gericht op het werk, gaat het om zowel fysieke gezondheid als mentale gezondheid. Vooral mentale gezondheid wordt in toenemende mate onder de aandacht gebracht. Veel medewerkers vallen uit door een burn-out of depressie. Psychische klachten vormen inmiddels zelfs de belangrijkste oorzaak voor arbeidsongeschiktheid. Zowel op persoonlijk als op economisch niveau heeft dit dramatische consequenties. ​

Preventie

Met het Platform Mentale Gezondheid wordt gerichte aandacht gegeven aan ‘Mentale Gezondheid op de Werkvloer’ en worden er bij de betrokken partners verschillende interventies ingezet en gemonitord. Voornamelijk MKB-bedrijven hebben innovatieve interventies, als een app, filosofische gesprekken of een 40 dagen challenge. Onderzocht wordt in welke mate en op welke manier de interventies preventief een bijdrage leveren aan de mentale gezondheid van medewerkers op de werkvloer. Organisaties willen vroegtijdig signalen van onder andere​ burn-out en stress ontdekken, zodat er preventief een bijdrage geleverd wordt aan het gezond houden van medewerkers.​