Vandaag wordt in Kolham een historisch punt gezet. Geen eindpunt, wel een belangrijk punt. De gaswinning in Groningen stopt definitief.

Dat is iets om bij stil te staan. Veel patiënten en  UMCG'ers hebben aan den lijve ondervonden hoe de gasbevingen hun leven gingen bepalen. Hun gezondheid hebben aangetast.  

Het is daarom goed dat de gaswinning stopt. En dat er verder gewerkt wordt aan het versterken van de gezondheid en het welzijn van alle mensen die nog elke dag de gevolgen van die bevingen ondervinden.