UMCG voert eerste non-heart-beating longtransplantaties uit

Het longtransplantatieteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft als eerste in Nederland met succes twee longtransplantaties uitgevoerd met longen van ‘non-heart-beating’ donoren. Bij non-heart-beating donatie vindt - in tegenstelling tot ‘heart-beating’ donatie - uitname van de organen plaats nadat de circulatie is gestopt en een hartstilstand is opgetreden. Met het gebruik van deze nieuwe techniek verwacht het UMCG het aantal longtransplantaties in Nederland met 25% te kunnen uitbreiden tot vijftig transplantaties per jaar.

Het aantal longtransplantaties in Nederland is in de afgelopen twee jaar verdubbeld vergeleken met de jaren daarvoor. Dit komt onder meer door het hanteren van minder strenge criteria bij het accepteren van donorlongen, het gebruik van een betere bewaarvloeistof voor longen en de opening van een tweede longtransplantatiecentrum in Nederland. Desondanks kost het tekort aan donorlongen nog steeds levens op de wachtlijst voor longtransplantatie en neemt het aantal wachtende patiënten toe. Op 1 juni 2005 stonden 95 patiënten op de wachtlijst voor longtransplantatie, een stijging van 44% vergeleken met vorig jaar. Om het tekort aan donorlongen op te vangen is het UMCG - in aanvulling op heart-beating longdonatie - gestart met non-heart-beating longdonatie.

Nieuwe techniek

Longtransplantaties werden tot nu toe alleen uitgevoerd met longen van hersendode ‘heart- beating’ donoren, waarbij de ademhaling en de bloedstroom kunstmatig op gang worden gehouden tot het moment van uitname van de organen. Met de nieuwe techniek is donatie nu ook mogelijk nadat de circulatie is gestopt en de patiënt is overleden aan een hartstilstand.

Het UMCG heeft recent twee non-heart-beating longtransplantaties uitgevoerd. Het eerste paar longen is gebruikt bij een ernstig zieke patiënt met taaislijmziekte (cystic fibrose) met een extreem beperkte longfunctie. Het tweede paar longen is getransplanteerd bij een patiënt met longemfyseem. Het betrof in beide gevallen donoren met ernstige hersenschade, waarbij geen hersendood kon worden vastgesteld, maar waarbij de prognose volstrekt uitzichtloos was. Na toestemming voor non-heart-beating donatie door de nabestaanden is de donatieprocedure gestart. Nadat het overlijden van de donoren als gevolg van een hartstilstand was vastgesteld, zijn bij beide donoren de longen binnen een half uur met koude bewaarvloeistof gespoeld en vervolgens uitgenomen. Daarna zijn de longen met succes getransplanteerd bij de patiënten.

Non-heart-beating donatie van nieren en levers vindt al enige jaren plaats in Nederland. De resultaten hiervan zijn vergelijkbaar met de resultaten van transplantaties met donororganen van heart-beating donoren. De longen zijn als laatste organen toegevoegd in het non-heart-beating donatieprotocol en kunnen bij een geschikte donor tezamen met andere organen worden uitgenomen. Nadat de methode meerdere keren is toegepast in het UMCG zal ook het longtransplantatiecentrum Utrecht/Rotterdam hiervan gebruik gaan maken.