​Om patiënten met de zeldzame ziekte mastocytose de best mogelijke, hoog specialistische zorg te bieden, opent het UMCG het Nederlands Mastocytose Centrum Groningen.

Hierin werken medisch specialisten van uiteenlopende vakgebieden samen. Het Nederlands Mastocytose Centrum Groningen is het enige expertisecentrum voor deze aandoening in Nederland en een van de 41 expertisecentra voor zeldzame aandoeningen in het UMCG. Het centrum is onderdeel van de afdeling Interne Geneeskunde van het  UMCG en wordt op 30 september officieel geopend met een symposium.

Zeldzame ziekte

Mastocytose is een zeldzame ziekte, waarbij ophopingen van abnormale mestcellen ontstaan in de huid, het beenmerg en organen. Mestcellen spelen een belangrijke rol in het immuunsysteem. Zij zijn betrokken bij allergische reacties en het bestrijden van bepaalde infecties. Bij patiënten met mastocytose kunnen de abnormale mestcellen stoffen vrijgeven, zonder dat er sprake is van een allergeen. Deze stoffen kunnen leiden tot een scala aan reacties, waaronder huidreacties, lage bloeddruk, shock en ernstige botontkalking. Systemische mastocytose komt naar schatting voor bij 1 op de 10.000 mensen.

De zorg voor deze groep complexe patiënten wordt in nauwe samenwerking en onderlinge afstemming met de doorverwijzende artsen vormgegeven. In het centrum werken verschillende internisten, pathologen, klinisch chemici, kinderartsen en dermatologen intensief met elkaar samen. Doordat het UMCG is aangewezen als expertisecentrum op het gebeid van mastocytose, komen  patiënten uit heel Nederland en België nu naar het nieuwe centrum voor onderzoek en behandeling.

Onderwijs en onderzoek

Naast de patiëntenzorg biedt het centrum onderwijs op maat en vindt er wetenschappelijk onderzoek plaats. Dit richt zich op de gevolgen van Mestcel-proliferatie en Mestcel activatie. Bij de agressieve vormen richt het onderzoek zich op het vergroten van de overlevingskans, bij de minder agressieve vormen op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Er vinden studies plaats naar de oorzaken van insectenallergie en naar het effect van verschillende behandeling hiertegen.  Ook is er onderzoek naar het hoge risico op fracturen dat het ziektebeeld heeft.