Het UMCG heeft de bouw van zijn protonentherapiecentrum gegund aan VolkerWessels bedrijf Visser & Smit Bouw. Dit bouwbedrijf kwam als beste uit de Europese aanbesteding en is een ervaren partij in het uitvoeren van complexe projecten. De werkwijze van Visser & Smit Bouw sluit goed aan bij de visie die het UMCG heeft op het ontwikkel- en bouwproces. Met de gunning is het UMCG klaar om te starten met de voorbereiding van de bouw van zijn protonentherapiecentrum.

Vorige maand maakte het UMCG bekend dat het IBA heeft gekozen als leverancier voor protonentherapie-apparatuur. Ook de financiering is rond. Om volgende stappen te kunnen zetten, is eerst zekerheid nodig over de contractering van protonentherapie door zorgverzekeraars.

Onlangs maakte Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekend protonentherapie bij slechts één centrum te gaan inkopen, terwijl de minister aan vier centra een vergunning voor protonentherapie heeft verleend. ZN gaat eerst nog criteria opstellen en deze werkwijze toetsen bij de ACM voordat het een keuze voor een centrum maakt. Het UMCG vindt het besluit van ZN om verschillende redenen onbegrijpelijk en niet in het belang van patiënten. Het UMCG is in de afgelopen maanden voortvarend verder gegaan met de uitwerking van zijn plannen voor een protonentherapiecentrum. Met als resultaat dat het klaar staat om te beginnen met de voorbereiding van de bouw.

Alle behandelingen op één plek

Het UMCG verwacht in het voorjaar van 2015 te kunnen starten met de bouw, zodat de eerste patiënten in 2017 behandeld kunnen worden. Het protonencentrum wordt gevestigd op het UMCG-terrein en wordt onderdeel van het UMC Groningen Cancer Center, waar oncologiepatiënten op één plek alle beschikbare behandelingen wordt geboden, zowel aan kinderen als aan volwassenen. Het aantal met protonentherapie te behandelen patiënten in het UMCG zal gefaseerd toenemen tot 600 per jaar. De minister heeft gekozen voor een beheerste introductie van protonentherapie in Nederland met een maximale behandelcapaciteit van in totaal 2200 patiënten per jaar en maximaal vier vergunningen voor zorgaanbieders.

Het UMCG werkt al jaren aan plannen voor de bouw van een protonentherapie-centrum en heeft veel medische en technische kennis en deskundigheid op het gebied van protonentherapie ontwikkeld. De introductie van protonentherapie in Nederland is mede gebaseerd op de in het UMCG ontwikkelde ‘model based-strategie’. Met deze methode kan met behulp van planningsoftware en voorspellende modellen berekend worden voor welke patiënt protonentherapie voordelen biedt boven conventionele radiotherapie. 

Visser & Smit Bouw

Visser & Smit Bouw realiseert complexe projecten in de utiliteits- en industriebouw. Circa 400 mensen werken daarbij iedere dag vanuit verschillende vestigingen samen aan bouwprojecten. Met name in logistiek complexe gebieden, zoals binnenstedelijk en locaties die 24 uur per dag moeten blijven functioneren. Visser & Smit Bouw maakt deel uit van de VolkerWessels-familie.