Donderdag 16 december 2010, is de Intentieverklaring Restwarmte-benutting ondertekend door het UMCG, woningcorporatie Nijestee, Rendo Duurzaam en de gemeente Groningen. Bestuurders van de vier partijen bekrachtigen daarmee hun samenwerking om te onderzoeken hoe restwarmte van het ziekenhuis benut kan worden voor 1.700 omliggende woningen. Uniek in Nederland is de combinatie; restwarmte UMCG, ondergrondse warmteopslag in combinatie met een warmtepomp, waarmee de woningen verwarmd en gekoeld kunnen worden. De vier partijen verwachten na de zomer van 2011 de haalbaarheidscijfers te presenteren.

Het project is bijzonder omdat van de afgegeven warmte van de energiebron van het UMCG uiteindelijk 100% wordt benut. Dit in tegenstelling tot andere energiecentrales waar vaak 50% van de gebruikte energie in de vorm van warmte verloren gaat zonder bestemming. Daarnaast zorgt het systeem niet alleen voor een goedkope, duurzame en comfortabele warmte voor de buurt, maar ook voor de mogelijkheid de huizen in de zomer te koelen.

Geen energie verloren

Het UMCG gebruikt veel energie voor de dagelijkse bedrijfsprocessen. Bij de energie-opwekking in het UMCG komt een grote hoeveelheid warmte vrij die niet nuttig ingezet kan worden in de bedrijfsvoering. Dit heet restwarmte. Omdat ook het UMCG zijn verantwoordelijkheid wil nemen als het gaat om duurzaamheid heeft zij de gemeente gevraagd om mee te denken over duurzaam hergebruik van deze restwarmte. Deze samenwerking met Rendo en Nijestee is daar uit voortgekomen. Het UMCG is zeer verheugd dat er op deze manier geen energie verloren gaat, dat alle energie hergebruikt kan worden en dat het zo een steen bijdraagt aan de duurzaamheid van de stad Groningen.

Betaalbare woonlasten

Nijestee is eigenaar van ruim 3.000 sociale huurwoningen in de Oosterparkwijk. Ook ontwikkelt de corporatie nieuwe woningen in de buurt van het Oosterhamriktracé en studio’s voor jongeren op het Bodenterrein. Deze gebieden liggen allemaal op een steenworp afstand van het UMCG.

Voor bewoners zijn betaalbare woonlasten van groot belang en de energieprijzen vormen een groot aandeel hierin. Fossiele brandstoffen raken op, waardoor energieprijzen stijgen. Nu zich een kans voordoet om alternatieve energiebronnen aan te boren, werkt Nijestee graag mee aan onderzoek om duurzame energie te gebruiken. In het belang van bewoners, van de stad en van de toekomst. Het gaat in totaal om 1.700 woningen; 700 nieuwbouwwoningen en 1.000 te renoveren woningen.

Innovatief drie bron systeem

Rendo Duurzaam zorgt voor de aanleg en exploitatie van het warmtenet. Daarbij wordt niet alleen warmte geleverd, maar ook de koeling van gebouwen in de zomer wordt met dit net geregeld. In opdracht van Rendo is een innovatief drie bron systeem ontwikkeld. Het ‘warmtenet’ bestaat uit drie systemen: één voor warm water, één voor koud water en een gecombineerde afvoer. Daarnaast wordt onderzocht waar en op welke manier warmte in de bodem opgeslagen kan worden. Dit kan in combinatie met bestaande systemen voor warmte opslag in de bodem, de zogenaamde WKO-systemen. Het warmtesysteem is dusdanig flexibel dat in principe elke warmtebron aangesloten kan worden. Warmte uit zonneboilers bijvoorbeeld kan probleemloos warmte leveren aan het warmtenet. Op termijn kan het warmtenet gevoed worden door diepere aardwarmte.

Energieneutraal 2025

De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Dat betekent onder meer dat er zorgvuldig met grondstoffen en fossiele brandstoffen wordt omgegaan. Het project Restwarmte UMCG met een maatschappelijke toepassing past binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente. De bijdrage vanuit de gemeente is dan ook faciliterend.

In het project werken de vier partijen samen vanuit de rollen 'leverende partij' UMCG, 'vragende partij' Nijestee, 'faciliterende partij' Gemeente Groningen en 'bemiddelende partij' Rendo Duurzaam.

De ondertekenaars van de intentieverklaring zijn Bert Bruggeman, voorzitter Raad van Bestuur UMCG, Pieter Bregman, algemeen directeur/bestuurder Nijestee, Richard Woldering, algemeen directeur Rendo en Frank de Vries, wethouder Ruimtelijke Ordening gemeente Groningen. Bij de ondertekening hebben de vier bestuurders uitgesproken dat dit project concrete resultaten moet opleveren. Dit met het vooruitzicht dat dit concept ook toegepast kan worden in andere delen van de stad.