Vaker biologisch eten op het menu, meer hergebruiken in plaats van weggooien en een groene plantenwand tegenover de fontein: het afgelopen jaar is verduurzaming in het UMCG steeds zichtbaarder geworden. Maar nog niet genoeg, als je het Charlotte Kumm, programmamanager Duurzaam UMCG, vraagt. 'Lang niet iedereen heeft door wat er in het UMCG allemaal gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Het is ook zo veel.' Daar laten we graag meer van zien in de eerste Week van de Duurzaamheid van 10 tot en met 13 oktober.
De duurzaamheidsmarkt tijdens de Week van de Duurzaamheid 2022

Vier dagen lang is er volop aandacht voor duurzame ontwikkelingen in het UMCG. Zo is er tegenover het personeelsrestaurant een duurzaamheidsmarkt met elke dag een nieuw thema. In de schijnwerpers staan duurzame energie en bouw, circulaire bedrijfsvoering, schoon water en een gezonde leef- en werkomgeving met duurzame voeding en duurzame mobiliteit – onze zes speerpunten als het gaat over duurzaamheid. Op de markt, die voor iedereen vrij toegankelijk is, laten medewerkers en leveranciers je graag zien hoe zij duurzame oplossingen inzetten. Ook kun je er terecht met al je vragen en ideeën over duurzaamheid in het UMCG.

Nieuwe duurzaamheidsfilm

Henk Snapper, vicevoorzitter van de raad van bestuur, opende maandag de Week van Duurzaamheid. Dat deed hij met het vertonen van de nieuwe duurzaamheidsfilm. Die gaat over hoe we samen werken aan een groenere toekomst van het UMCG. We gaan namelijk nog meer afval scheiden, er komt een energiecampagne en we streven naar 70% eigen bekers en 30% wegwerpbekers.

Charlotte: 'Uiteindelijk willen we mensen met deze film, maar ook in de Week van de Duurzaamheid inspireren om zelf aan de slag te gaan met duurzaamheid. De beweging is al begonnen, maar wij - en de aarde - hebben iedereen hard nodig om mee te verduurzamen.' Wil je graag meer weten over duurzaamheid in het UMCG of heb je er bepaalde ideeën over die je graag met ons wilt delen? Stuur dan een e-mail naar [email protected], of lees meer over duurzaamheid in het UMCG.

Video bekijken Scannen