Het UMCG is teleurgesteld dat de rechtbank van Midden-Nederland een streep heeft gezet door het besluit van de minister van VWS om de kinderhartzorg in Rotterdam en Groningen te concentreren. Het betekent dat de onzekerheid bij patiënten en zorgprofessionals voorlopig blijft bestaan. Wel is het UMCG blij dat de rechtbank erkent dat behoud van de kinderhartzorg van groot belang is voor de regio Noord- en Oost-Nederland. ‘De kinderhartzorg voor het Noorden blijft behouden’, zegt Eduard Verhagen, hoofd van UMCG Beatrix Kinderziekenhuis.

Besluit onvoldoende onderbouwd 

Het UMCG onderschrijft de uitspraak van de rechter dat een dergelijk verstrekkend besluit zeer zorgvuldig onderbouwd moet worden. Daarom heeft het UMCG steeds gepleit voor een gedegen impactanalyse en duidelijke criteria. Die impactanalyse is in 2023 opgeleverd. Discussie over de criteria is echter gebleven. De rechtbank heeft nu het besluit van de minister vernietigd.  

Over de concentratie van kinderhartzorg wordt al tientallen jaren gediscussieerd. Om de kwaliteit van deze specialistische zorg te waarborgen, is iedereen het erover eens dat deze zorg geconcentreerd moet worden. Vandaag oordeelt de rechtbank van Midden-Nederland dat de minister van VWS zijn besluit tot concentratie van kinderhartzorg naar twee centra onvoldoende onderzocht en gebrekkig gemotiveerd heeft. Met name de keuze voor concentratie naar twee in plaats van drie centra is volgens de rechtbank onvoldoende onderbouwd. Het UMCG vreest dat het hele proces weer van voor af aan begint. Het UMCG wacht af wat de reactie van het ministerie is op deze uitspraak. 

Behoud kinderhartzorg voor Noord- en Oost-Nederland 

Het UMCG heeft altijd bepleit dat het eventueel stoppen van de kinderhartzorg in het UMCG een onevenredig grote impact zou hebben op de acute en topreferente zorg in Noord- en Oost-Nederland en is blij dat ook de rechtbank hier oog voor heeft. In de uitspraak staat: ‘Het is heel goed te volgen, dat de minister - naar aanleiding van de conclusies van de NZa - de AHA-interventies (AHA = aangeboren hartafwijkingen, red.) in het UMCG wil behouden’.     

De uitspraak van de rechtbank betekent dus niet dat de kinderhartzorg uit het UMCG zal verdwijnen. ‘Integendeel, zegt Eduard Verhagen, hoofd van het Beatrix Kinderziekenhuis. ‘De rechtbank onderschrijft juist het belang van de regionale functie van het Groninger kinderhartcentrum. De rechtbank vindt alleen dat de sluiting van centra onvoldoende onderbouwd is door de minister.’  
 
Voor het UMCG draait het maar om één ding: de beste kinderhartzorg voor álle patiënten in Nederland, in welke regio je ook woont. Wij blijven daarom nadrukkelijk inzetten op intensieve samenwerking met alle centra, om zo samen te zorgen voor alle patiënten in heel Nederland.