Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit benoemd tot lid Raad van Bestuur UMCG

De Raad van Toezicht van het UMCG heeft prof dr. Stephanie Klein Nagelvoort-​​​Schuit met ingang van 1 oktober 2020 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van het UMCG.

Klein Nagelvoort-Schuit is momenteel als afdelingshoofd inwendige geneeskunde verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam. Klein Nagelvoort-Schuit (46) is hoogleraar interne geneeskunde en tevens plaatsvervangend hoofdopleider interne geneeskunde Opleidings- en Onderwijsregio Zuidwest-Nederland.

​De Raad van Toezicht is zeer verheugd dat zij Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit in deze voor het UMCG belangrijke functie heeft kunnen benoemen. Raad van Toezicht-voorzitter Andrée van Es licht toe: “Mevrouw Klein Nagelvoort-Schuit heeft 20 jaar gewerkt in een UMC. Zij kent het veld door en door; niet alleen als arts op de werkvloer, maar ook als hoofd van 2 verschillende medische afdelingen in functies met bestuurlijke verantwoordelijkheid. Zij hecht veel waarde aan samenwerking met alle zorgprofessionals in een UMC. Zij heeft nadrukkelijk oog voor het belang van het gezamenlijk bestuurlijk optrekken in de regio. Zij zal de ervaringen die ze in Rotterdam heeft opgedaan op het gebied van het uitbouwen van de ketenzorg in de regio, meenemen naar het UMCG”.

Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit kijkt er naar uit vanaf 1 oktober in het UMCG te komen werken. ”Ik voel me zeer vereerd met deze benoeming. Ik wil de komende jaren mijn uiterste beste doen om samen met verpleegkundigen, artsen en alle andere zorgprofessionals de kwaliteit van de patiëntenzorg van het UMCG nog verder te vergroten. Vanuit mijn geloof in “professionals in the lead” ambieer ik om zeer toegankelijk en zichtbaar te zijn voor iedereen binnen het UMCG onder andere door actieve betrokkenheid bij de patiëntenzorg. Ook kijk ik er enorm naar uit om de samenwerking met andere zorginstellingen in de regio Noord-Nederland verder te versterken, ook wat betreft de medische vervolgopleiding. In Rotterdam heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van E-health. Die ervaring wil ik inzetten om de toepassingsmogelijkheden van E-health voor het UMCG verder uit te bouwen”.

Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit werkt sinds 2000 in het Erasmus MC. Voordat zij afdelingshoofd inwendige geneeskunde werd, was zij onder andere sectorhoofd Acute Interne Geneeskunde, medisch coördinator en later afdelingshoofd Spoedeisende Hulp en hoofdopleider Interne Geneeskunde voor de Opleidings- en Onderwijsregio Zuidwest-Nederland. Ook is zij momenteel vicevoorzitter van het stafconvent en is zij bestuurlijk actief in de zorg op landelijk niveau. Eerder dit jaar werd zij benoemd tot hoogleraar interne geneeskunde, met een specifieke leeropdracht gericht op E-health.

Met deze benoeming bestaat de Raad van Bestuur van het UMCG per 1 oktober 2020 uit: prof. dr. Ate van der Zee (voorzitter), drs. Henk Snapper RA RC (vicevoorzitter), prof. dr. Marian Joëls (decaan) en prof. dr. Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit. In de Raad van Bestuur is Klein Nagelvoort-Schuit in het bijzonder belast met de portefeuilles patiëntenzorg, kwaliteit en veiligheid en medische vervolgopleidingen.​