Start Europees telezorgprogramma voor chronisch zieken en ouderen

Een consortium van instellingen in vijf Europese regio's, waaronder het UMCG in Noord-Nederland, start onder leiding van Philips een programma voor het ondersteunen van chronisch zieken en ouderen met zorg op afstand (telezorg). In dit driejarige zogenoemde ACT@Scale-programma worden gegevens, zoals behandelresultaten en zorgkosten, van groepen patiënten met chronische ziekten en ouderen verzameld en geanalyseerd. Doel is om 'best practices' voor telezorg voor patiëntgroepen te ontwikkelen, te testen en deze verder uit te rollen in Europa. Het UMCG heeft een belangrijke rol in de grootschalige analyse van de verzamelde Europese gegevens. Het gezamenlijk streven van het consortium is om in 2019 75.000 patiënten met telezorg te ondersteunen in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Spanje en Denemarken.

In de regio Noord-Nederland zijn speciale telezorgprogramma's ontwikkeld voor patiënten met COPD, astma en chronisch hartfalen en voor ouderen. Zo kunnen patiënten met hartfalen bijvoorbeeld thuis zelf een aantal belangrijk metingen uitvoeren, zoals bloeddruk, gewicht, hartslag, en deze via een draadloze verbinding automatisch doorsturen naar de hartfalenverpleegkundig specialist in het ziekenhuis.

Doel van het ACT@Scale-programma is om de kwaliteit van deze telezorgprogramma's te meten, alsook de (economische) gevolgen voor ziekenhuizen en patiënten. Deze inzichten zijn nodig voor de ontwikkeling van nieuwe business modellen voor de zorg, waarbij verschillende typen zorgverleners, zoals huisarts en specialist, samen de verantwoordelijkheid voor en met een patiënt delen.

In alle vijf deelnemende Europese regio's worden op dit moment  innovatieve zorgcoördinatie- en telezorgdiensten ingevoerd. Voor het verzamelen van de gegevens binnen het ACT@Scale-programma maken zij gebruik van een gestandaardiseerde dataset, waaronder programmagegevens zoals het aantal ingeschreven patiënten, (herhaalde) ziekenhuisopnames, duur van de opnames en sterftecijfers. Ook worden economische factoren, zoals kosten per patiënt, patiënttevredenheidsscores en de mate waarin telezorgtechnologie mensen nieuwe mogelijkheden biedt en van invloed is op de zorgresultaten, geëvalueerd.

De deelnemende  regio's in Europa, naast Noord-Nederland, zijn: Catalonië (Spanje), Zuid-Denemarken en Noord-Ierland (Verenigd Koninkrijk). De eerste voorlopige bevindingen zullen naar verwachting aan het eind van 2016 beschikbaar zijn.

ACT@Scale

ACT@Scale bouwt voort op het succesvolle ACT-programma, waarin onderzoek is gedaan naar de organisatorische en structurele processen die van belang zijn voor de invoering van systemen voor zorgcoördinatie en e-health. Het programma maakt deel uit van het Europees innovatiepartnerschap inzake actief en gezond ouder worden (EIP AHA), een initiatief van de Europese Commissie met als doel tussen nu en 2020 de gemiddelde gezonde levensduur met twee jaar te verlengen.