Samenwerking loont: 'live' beeld van drukte op de SEH en beddencapaciteit acute zorg

In Groningen, Friesland en Drenthe hebben de negen ziekenhuizen en de Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland real-time en in één oogopslag zicht op de drukte op de afdelingen spoedeisende hulp (SEH) en de beschikbare beddencapaciteit. Vanaf 24 februari jl. wordt gewerkt volgens regionale spelregels voor gebruik van de monitor. Noord-Nederland loopt hierin voorop ten opzichte van de rest van Nederland.

De monitor 2twnty4 geeft op elk moment van de dag een actueel beeld van de drukte op de SEH en de beschikbaarheid van bedden voor opnames acute zorg. “Het is voor de patiënt van groot belang dat in geval van acute zorg opvang en hulp zo snel mogelijk geboden wordt. Met de monitor wordt voor de zorgprofessionals die verwijzen inzichtelijk waar bedden beschikbaar zijn. De data waarmee de monitor wordt gevuld, zijn rechtstreeks afkomstig uit de ziekenhuisinformatiesystemen”, aldus Astrid Koek, manager van het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland. Het zorglandschap in Nederland - waaronder het acute zorgsysteem - staat onder druk. Ook in Groningen, Friesland en Drenthe. Door monitoring van capaciteit en inzicht in drukte in de hele regio, kan door de zorgverlener de toegang tot de acute zorg beter gecoördineerd worden. Voor de patiënt betekent dit betere zorg. 

Het belang van regionale samenwerkingsafspraken

Vanaf 24 februari 2020 sturen de negen ziekenhuizen in Noord-Nederland, de Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland en de drie regionale ambulancediensten op basis van de informatie in de monitor. Voor een goed gebruik van de monitor zijn in goed overleg spelregels afgesproken: "Je kunt dit zien als een set van samenwerkingsafspraken waarmee we zorgen voor kwaliteitsverbetering van de keten als geheel. Daar zijn we ontzettend trots op en hulde voor degenen die hieraan meewerken", aldus Idi de Boer, manager SEH Martini Ziekenhuis Groningen. De deelnemende zorgorganisaties zijn: UMCG, Martini Ziekenhuis Groningen, Ommelander Ziekenhuis Groep, MCL, Tjongerschans, Antonius Ziekenhuis, Nij Smellinghe, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Treant Zorggroep en de Meldkamer Ambulancezorg Noord-Nederland en drie ambulancediensten in Noord-Nederland: Ambulancezorg Groningen, RAV Fryslân en RAV Drenthe.

Ontstaan van deze pilot

Het netwerkbureau AZNN (Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland) coördineert het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), waarin aanbieders afspraken maken over de beschikbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit van acute zorg. Het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland heeft in een eerder stadium de opdracht gegeven om met alle noordelijke ziekenhuizen en ambulancediensten/meldkamer een pilot te starten met als doel het kunnen beschikken over een "live" beeld van de drukte op de SEH’s en van de vrije beddencapaciteit voor acute zorg.