Mobiele app helpt tegen vermoeidheid bij kanker

De mobiele app van Untire helpt om vermoeidheid bij kanker te verminderen. Dit blijkt uit een onderzoek van het UMCG onder 800 (ex-)patiënten in Engeland, de Verenigde Staten, Australië en Canada die allemaal last hadden van ernstige vermoeidheid.

Nederland telt ruim 900.000 mensen die kanker hebben of hebben gehad. Vermoeidheid is een van de meest voorkomende en invaliderende bijwerkingen van kanker- en kankerbehandelingen. Tachtig procent van alle mensen met kanker is tijdens de behandelingen in het eerste jaar na de diagnose ernstig vermoeid. Ruim dertig procent heeft daar veel langer last van, soms tot meer dan tien jaar na dato. Vermoeidheid heeft een zeer negatieve invloed op hun kwaliteit van leven en belemmert hen om hun dagelijkse leven te leiden zoals zij dat graag willen.​

Minder vermoe​id, betere levenskwaliteit

De Untire app is erop gericht iemands vermoeidheid te verminderen en levenskwaliteit te verhogen door gebruikers mentaal en fysiek te activeren en daarmee de vicieuze cirkel van vermoeidheid te doorbreken. Uit het onderzoek van het UMCG blijkt dat deelnemers die de app gebruiken na 12 weken significant minder vermoeidheidsklachten hebben en een betere kwaliteit van leven ervaren. Mensen die de app regelmatig gebruiken, boeken de meeste vooruitgang. ‘Drie tot negen keer de app gebruiken leidt al tot goede resultaten’, zegt UMCG-onderzoeker Simon Spahrkäs. ‘Daarmee is een laagdrempelige mHealth oplossing zoals Untire een effectieve behandelingsmogelijkheid naast de bestaande face-to-face therapie of therapeutgeleide online interventies.’ 

Van de 800 mensen die meededen aan het gerandomiseerd onderzoek met controlegroep, heeft zestig procent alle kankerbehandelingen achter de rug. Bijna tien procent van de proefpersonen kreeg eerder professionele hulp voor het bestrijden van vermoeidheid. Bij het onderzoek kreeg twee derde van de deelnemers de mogelijkheid om direct te starten met het gebruik van de Untire app. De overige proefpersonen vormden een controlegroep die twaalf weken later toegang kreeg tot de app. Aan het begin en na 4, 8 en 12 weken werd gemeten hoe vermoeid de proefpersonen zich voelden en hoe het gesteld was met hun kwaliteit van leven.​

Meer patië​​nten helpen

Untire is een Digital Therapeutic ontwikkeld voor kankerpatiënten die vermoeid zijn, ongeacht geslacht, leeftijd, type kanker en behandelfase. De app biedt psycho-educatie, onder andere in de vorm van animaties, oefeningen voor het verhogen van de lichamelijke activiteit, ontspanningsoefeningen, het leren managen van energie en dagelijkse positieve tips. Ook is er een besloten online community voor het uitwisselen van ervaringen. De Untire app is ontworpen door psychologen, onderzoekers en patiënten om veel meer vermoeide (ex-)kankerpatiënten te kunnen helpen dan nu gebeurt. ‘De behandelmogelijkheden voor vermoeidheid bij kanker bereiken vaak maar een beperkt aantal patiënten, terwijl er in Nederland naar schatting 350.000 vermoeide (ex-)kankerpatiënten leven’, zegt Door Vonk van Untire. De app is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits en sinds de lancering in 2018 zijn er al meer dan 27.000 gebruikers.

Het onderzoek is te vinden via deze link.​​