Ketonenrijk dieet verbetert werking zieke hartspiercellen

Zieke hartspiercellen blijken duidelijk meer energie te krijgen door de opname van ketonen. Hierdoor verbetert de pompkracht van het hart en neemt een verdere verslechtering van het hart af. Dat blijkt uit een onderzoek met proefdieren, onder leiding van UMCG-cardioloog Daan Westenbrink. De onderzoeksresultaten zijn verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Circulation: Heart Failure.
Daan Westenbrink

De resultaten zijn dusdanig positief dat de onderzoekers de bevindingen nu ook gaan testen bij patiënten. “Deze resultaten kunnen leiden tot nieuwe behandelmogelijkheden, die de kwaliteit van leven van mensen met hartfalen sterk kunnen verbeteren”, zegt Westenbrink. 

Hartfalen

In Nederland zijn meer dan 240.000 mensen die kampen met hartfalen. “Het hart haalt normaal gesproken energie uit suikers of vetten, maar dat lukt bij een ziek hart niet meer. Hierdoor kan het hart het bloed niet meer goed door het lichaam pompen. Dit noem je hartfalen”, legt Westenbrink uit.

“Patiënten met hartfalen kunnen zich als gevolg hiervan moeilijk inspannen. Normale dagelijkse dingen zoals boodschappen doen is dan al te veel.”

Extra ketonen

Ketonen zijn een lichaamseigen, zeer efficiënte brandstof die de lever aanmaakt na extreme en langdurige inspanning. Uit eerder onderzoek bleek dat bij mensen met hartfalen de lever wordt aangezet tot het maken van meer ketonen. Die toename van ketonen is echter niet genoeg om aan de totale energievraag te voldoen.

Zo kwam Westenbrink op het idee om het effect van het toedienen van een hoge dosis ketonen te onderzoeken.  

Meer energie voor patiënten met hartfalen

Dat ketonen mogelijk een geschikte alternatieve energiebron voor het falende hart zijn, is nu aangetoond in diermodellen. Volgens Rudolf de Boer, hoofd experimentele cardiologie van het UMCG, zijn de onderzoeksresultaten dusdanig positief dat de wetenschappers nu bij hartfalenpatiënten gaan onderzoeken of zij meer energie krijgen en zich beter kunnen inspannen als zij een ketonendrank toegediend krijgen.

“Door hartfalenpatiënten ketonen toe te dienen krijgt hun hart mogelijk weer nieuwe energie, waardoor hun hart beter gaat pompen. Dat kan hun inspanningsvermogen en kwaliteit van leven sterk verbeteren.”

De eerste resultaten van dit onderzoek worden eind 2021 verwacht.

Hartfalen

Hartfalen komt het meest voor bij mensen boven de 65 jaar, maar ook jongere mensen kunnen hartfalen hebben. Hartfalen heeft altijd een oorzaak, zoals bijvoorbeeld een doorgemaakt hartinfarct, een slecht werkende hartklep of langdurige hoge bloeddruk. Het komt vaak voor in combinatie met een andere aandoening, zoals de longziekte COPD of suikerziekte.

Hartfalen is nog niet altijd goed te behandelen. Voor de Hartstichting is een betere behandeling van hartfalen een van de topprioriteiten. De Hartstichting ondersteunt het onderzoek van Westenbrink met de Dekkerbeurs die hij in 2019 voor dit onderzoek toegewezen kreeg.

Lees de publicatie in Circulation: heart failure (Engels)

Meer informatie over cardiologie-onderzoek in het UMCG