Het ministerie van VWS gaat niet in hoger beroep in de rechtszaak over de kinderhartcentra. Ook Erasmus MC en UMCG gaan als zogenaamde ‘belanghebbende partijen’ niet in hoger beroep. Een nieuwe rechtszaak zou lang duren en dat is niet in het belang van onze patiënten en medewerkers.

De betrokken umc's pakken de handschoen op om samen tot een oplossing te komen voor de concentratie van de kinderhartchirurgie in Nederland. Hierover lees je meer op de website van NFU. 

Ondertussen blijft het UMCG Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen (CCH) zich onverminderd inzetten voor al zijn patiënten. Daarbij richten we ons zowel op het versterken van ons eigen (kinder)hartcentrum als op het samenwerken met de andere centra’, zegt Eduard Verhagen, hoofd van het CCH. ‘Uiteindelijk vinden we elkaar in het gezamenlijke belang van de beste kinderhartzorg voor álle patiënten in Nederland, in welke regio je ook woont.’ 

Hoe zat het ook alweer? 

Nadat de minister van VWS (destijds Hugo de Jonge) eind 2021 besloot om de kinderhartzorg te concentreren in Rotterdam en Utrecht, maakte zijn opvolger Ernst Kuipers uiteindelijk een andere keuze. Na een impactanalyse van de NZa - dat het belang van behoud van het CCH voor Noord- en Oost-Nederland aantoonde - besloot hij om de complexe operaties bij patiënten met aangeboren hartafwijkingen te concentreren in de umc's van Rotterdam en Groningen. UMC Utrecht, LUMC en Amsterdam spanden vervolgens een bodemprocedure aan tegen dit besluit. Vorige maand stelde de rechtbank van Midden-Nederland hen in het gelijk. Dat betekent dat het concentratiebesluit van de minister is vernietigd en dat de umc’s weer aan zet zijn om gezamenlijk te bekijken hoe het nu verder moet.