Als je als patiënt met kanker in een nabijgelegen ziekenhuis komt, kun je daar voor een belangrijk deel van je behandeling terecht. Nu én in de toekomst. Maar voor ingewikkelde ingrepen geldt dat die steeds vaker alleen nog in bepaalde ziekenhuizen gedaan worden. Gynaecoloog-oncoloog Hans Nijman legt uit waarom concentratie van kankerzorg belangrijk is en wat het voor patiënten en ziekenhuizen betekent.

Hans Nijman schoof dinsdag 6 februari aan bij RTV Noord om tekst en uitleg te geven over de landelijke plannen voor de concentratie van kankerzorg. Nijman is kwartiermaker van het Plan van Aanpak om de concentratie de komende jaren van de grond te krijgen. ‘Al jarenlang wordt er gesproken over de concentratie van oncologische zorg en door de ambities in het Integraal Zorgakkoord zijn deze in een versnelling gekomen’, zegt Nijman.

Waarom is zorgconcentratie belangrijk?

Door een complexe ingreep vaak genoeg uit te voeren, wordt de kwaliteit van deze zorg beter. Dat is de belangrijkste reden om sommige ingewikkelde behandelingen te willen concentreren in enkele ziekenhuizen. Ook draagt het bij aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.
Voor patiënten betekent het dat ze voor een deel van hun behandeling soms verder moeten reizen. Nijman snapt dat dat vervelend en lastig kan zijn. ‘Als je mensen vooraf vraagt of ze verder willen reizen, dan stuit dat soms op weerstand. En dat is begrijpelijk. Maar uiteindelijk wil iedereen de beste behandeling. Mijn ervaring is dat mensen uiteindelijk, als ze in een ander ziekenhuis gastvrij zijn opgevangen en goed behandeld, geen problemen hebben met het reizen en vaak juist blij zijn met de uitstekende zorg die ze op een andere plek krijgen.’

Stand van zaken

Volumenormen gaan medebepalen welk ziekenhuis bepaalde ingrepen nog kan doen. Dit zijn afspraken hoeveel ingrepen een ziekenhuis jaarlijks minimaal moet doen. Vertegenwoordigers van de belangrijkste partijen in de zorg overleggen nu met elkaar om tot deze volumenormen te komen op het gebied van longkanker, hoofd/halskanker, maag/slokdarmkanker, alvleesklierkanker en nierkanker. Deze vijf tumortypen zijn in het Plan van Aanpak geselecteerd voor de eerste gespreksronde, andere tumortypen volgen in de komende jaren. 

Uiteindelijk wil iedereen de beste zorg

In de plannen staan zeven regio’s aan de lat om vast te stellen welke kankerzorg waar het beste kan plaatsvinden. Eén daarvan is Noordoost-Nederland. Om goede keuzes te kunnen maken, wordt er een impactanalyse gemaakt die vooraf alle gevolgen van de concentratie in kaart brengt. Ook zijn patiëntverenigingen betrokken. Het grootste ziekenhuis in iedere regio en de zorgverzekeraars nemen het initiatief voor een plan.  

Voor ziekenhuizen betekent concentratie van zorg dat ze onderdelen van hun dienstverlening kunnen kwijtraken. Nijman: ‘Uiteraard heeft iedereen zijn eigen belangen. Maar uiteindelijk willen we allemaal de beste kwaliteit van zorg. En ziet iedere arts in dat het slimmer is om niet alles overal te doen. Bovendien: de zorgvraag is zo groot, dat we niet bang hoeven te zijn dat ziekenhuizen zonder werk komen te zitten. Het gaat daarom in mijn ogen niet over iets winnen of verliezen, maar om keuzes maken om de zorg voor elke patiënt te verbeteren.’

Lees & bekijk hier het interview van Hans Nijman over concentratie van kankerzorg bij RTV Noord.