De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 2 april goedkeuring gegeven aan de overname van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Daarbij wordt de OZG als zelfstandige BV ondergebracht bij het UMCG. De ACM heeft onderzocht of er na de overname nog voldoende concurrentie in de regio blijft. Zij heeft nu geoordeeld dat ook na de concentratie er voor de patiënt voldoende keuze blijft als het gaat om de ziekenhuiszorg. De Nederlandse Zorgautoriteit oordeelde begin januari al dat OZG en UMCG de procedures voor de overname op correcte wijze hadden doorlopen. UMCG en OZG zijn verheugd met de goedkeuring van de overname, omdat hiermee voor inwoners van Noord- en Oost-Groningen de continuïteit en kwaliteit van medisch specialistische basiszorg gewaarborgd blijft.

Omzetting van Stichting naar BV

De goedkeuring van de ACM betekent dat de start van de nieuwbouw voor de OZG in Scheemda weer een stap dichterbij komt. Nu ook de ACM een positief oordeel heeft gegeven aan de overname, kunnen de Raden van Bestuur van de OZG en het UMCG het formele besluit tot de overname nemen. Daarna zal de omzetting van de Stichting OZG naar de BV OZG als zelfstandige dochter van het UMCG juridisch en bestuurlijk worden uitgewerkt. De verwachting is dat de feitelijke omzetting en de overname van de aandelen door het UMCG nog voor de zomer zal zijn afgerond.

Aardbevingsbestendig bouwen en de financiering

Inmiddels is de OZG bezig het ontwerp voor de nieuwbouw te toetsen aan de criteria voor aardbevingsbestendig bouwen. Hierover voert zij ook overleg met de NAM. Daarnaast vinden gesprekken plaats met enkele banken over de financiering van de nieuwbouw. De OZG is positief gestemd over de uitkomst van deze gesprekken en hoopt dan ook dat na de zomer gestart kan worden met de feitelijke bouw van het nieuwe ziekenhuis.