"Stop met beleggen van onze pensioenen in de tabaksindustrie!’. Deze oproep doet bestuursvoorzitter Jos Aartsen van het UMCG aan pensioenfonds ABP. Hij doet deze oproep bij het congres ‘Maak de zorg rookvrij’ dat vandaag door KNMG wordt georganiseerd. Gezien de grote noodzaak in de zorg om te investeren in preventie, kondigt Aartsen aan de behandelingen voor mensen die willen stoppen met roken te versterken. Via gerichte maatregelen, een enquête onder UMCG-medewerkers en in overleg met patiënten wil Aartsen komen tot een geheel rookvrij UMCG-terrein in 2019.

Volgens Aartsen is het nodig om in Nederland maatregelen te nemen tegen de ziekte tabaksverslaving om daarmee te komen tot een rookvrije generatie. ‘Deze generatie wordt nu geboren. Deze kinderen moeten we optimaal beschermen tegen het ontwikkelen van een tabaksverslaving en alle andere ziekten die daar het gevolg van zijn.’ Aartsen benadrukte al eerder het grote belang van preventie, ook om de Nederlandse gezondheidzorg financieel gezond te houden; het CPB berekende dat bij ongewijzigd beleid in 2030 zo'n veertig procent van een modaal inkomen aan zorgkosten op gaat.

Versterk rookstop-behandelingen

De meeste rokers hebben een tabaksverslaving ontwikkeld. Gezien hun verslaving zijn zij te beschouwen als patiënt en hebben ze een goede behandeling nodig. Het UMCG wil daarom samen met Martiniziekenhuis, Verslavingszorg Noord Nederland en Menzis op korte termijn komen tot een optimale ‘stoppen met roken’-behandelafdeling in beide ziekenhuizen. Aartsen: ‘In de afgelopen jaren zijn in veel ziekenhuizen in Nederland de rookstoppoli’s verdwenen. Wij zijn van plan om juist deze poli’s te versterken. Onze ambitie is om met elkaar voor alle patiënten en bezoekers de optimale zorg te kunnen bieden en ook een regionale verwijsrol te kunnen spelen. Een deel van de rokers kan goed in de eerste lijn behandeld worden. Rokers met een tabaksverslaving samengaand met ernstige lichamelijke of psychische klachten kunnen behandeld worden in een gespecialiseerde behandelvoorziening, zoals een uitgebreide rookstoppoli.’

Groningen eerste rookvrije gemeente Nederland

Groningen is ambitieus in de strijd tegen roken. Groningen wil de eerste rookvrije gemeente van Nederland worden. Recent hebben 9 toonaangevende organisaties in de stad zich aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij en het initiatief ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ getekend. Het UMCG streeft er naar in 2019 het hele UMCG-terrein rookvrij te hebben. Ook om de zorg voor mensen met een tabaksverslaving te optimaliseren is het nodig dat terrein, gebouwen en medewerkers rookvrij zijn. Volgens Aartsen heeft dit gevolgen voor medewerkers, patiënten, studenten en leveranciers. ‘De uitkomst van een rookvrij UMCG-terrein staat vast, maar we gaan de komende anderhalf jaar samen het beleid ontwikkelen, samen met medewerkers en samen met patiënten.’ Onder alle ruim 13.000 UMCG’ers vindt daarom in juni een medewerkersonderzoek plaats. Centrale vraag in dit onderzoek is welke mogelijkheden en barrières medewerkers zien om een rookvrij UMCG te realiseren. Met Zorgbelang Groningen, -Drenthe en –Friesland en met de Cliëntenraad worden gesprekken gevoerd over hoe de patiënten zijn te ondersteunen bij hun verblijf in een rookvrije instelling.

‘ABP: stop beleggen in tabak!’

Nog altijd belegt pensioenfonds ABP in de tabaksindustrie en is het van plan dit te blijven doen. Andere pensioenfondsen zijn inmiddels wel gestopt met beleggen in tabak. Aartsen roept het ABP op zijn bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen hier mee te stoppen. 'Jaarlijks sterven 20.000 mensen in Nederland door het roken. Onnodig! Deze doden voorkómen is véél belangrijker dan het rendement van de investeringen in tabak.’ UMC’s en hun werknemers zijn wettelijk verplicht pensioenpremie af te dragen. ‘Daarmee zijn we in feite wettelijk verplicht te investeren in de tabaksindustrie. Investeren in tabak is niet wat wij willen! Ik sta hier namens ruim 13.000 UMCG’ers en in totaal 70.000 medewerkers van de acht UMC’s en wij schamen ons voor deze investeringen. Stop daarom met het beleggen van onze pensioenen in de tabaksindustrie! Ook dat is een noodzakelijke stap op weg naar een Rookvrije Generatie in Nederland!’.