Experimentele rookruimte om overlast tegen te gaan

Ondanks diverse maatregelen zoals borden, speciale rookabri’s en surveillanten die rokers daarnaar verwijzen, blijft het UMCG kampen met overlast van roken bij de in- en uitgangen. Het UMCG heeft gedragswetenschappers van de RUG daarom laten onderzoeken hoe de overlast aangepakt kan worden. In het kader van dit onderzoek is er een experimentele rookruimte geplaatst op het UMCG-terrein tegenover ingang 11.

Het onderzoek is gehouden onder medewerkers, patiënten en bezoekers van het UMCG. Uit het onderzoek kwam naar voren dat zowel rokers als niet rokers vinden dat het rookbeleid gericht moet zijn op het verminderen van overlast, en gestoeld moet zijn op begrip en respect voor elkaar. Zo bleek een grote meerderheid niet-rokers een verbod mét rookplekken op het terrein, te verkiezen boven een totaal rookverbod. De rokers geven aan dat ze behoefte hebben aan een niet te ver gelegen plek, waar ze enigszins beschut tegen wind en regen kunnen roken, zonder overlast te veroorzaken.
Uit het onderzoek is een meer aantrekkelijke rookruimte daarom als een van de oplossingen naar voren gekomen. Daarnaast zijn de huisregels van het UMCG-terrein anders geformuleerd zodat ze beter aansluiten bij de wensen en beleving van de gebruikers van het terrein.

Moet je als ziekenhuis roken faciliteren?

Het UMCG dat healthy ageing hoog in het vaandel heeft, had in eerste instantie moeite met het faciliteren van roken. Onderzoek heeft echter aangetoond dat rekening houden met rokers door ze een aantrekkelijke rookruimte te bieden, te verkiezen is boven de huidige situatie waarin er overlast is. Ook help je mensen niet van het roken af door ze weg te sturen. Het UMCG heeft al een Rookstoppoli waar mensen terecht kunnen die willen stoppen met roken, maar gaat bekijken hoe het rokers nog beter kan helpen te stoppen.