ZorgnaZorg regelt transfers patiënten tussen ziekenhuis en verpleeghuis

Bij een door UMCG, Martiniziekenhuis en Zorggroep Groningen gezamenlijk georganiseerd seminar is vandaag de Coöperatie ZorgnaZorg opgericht. Deze coöperatie gaat in Noord-Nederland de transfers van patiënten regelen tussen ziekenhuis en verpleeghuis.

ZorgnaZorg is enkele jaren geleden als project gestart. Het doel was om de patiëntentransfers tussen ziekenhuis en verpleeghuis beter te organiseren. Door deze samenwerking is in de afgelopen jaren veel verbeterd in deze transfers. Vraag en aanbod zijn op een plaats bij elkaar gekomen. Een patiënt krijgt hierdoor de juiste zorg door de juiste zorgaanbieder op het juiste tijdstip. Daardoor liggen patiënten niet nodeloos lang in een ziekenhuisbed. Daarmee kan de revalidatie van de patiënt eerder starten en is de kans op infecties kleiner. Verder heeft dit geleid tot een kortere ligduur in ziekenhuizen. Bovendien verloopt de overdracht van de gegevens van de patiënt nu beter. Ook hebben de ziekenhuizen meer zicht op de uithuisplaatsingen gekregen dan voorheen.

Inmiddels is sprake van een succesvolle regionale samenwerking: alle ziekenhuizen en verpleeghuizen in Groningen en een groot aantal in Drenthe doen mee. Deze samenwerking wordt gestructureerd in de Coöperatie ZorgnaZorg waarbij de huidige deelnemers lid worden van de coöperatie. Door de 'open' constructie van de coöperatie kunnen andere zorgaanbieders zich later aansluiten.

Bij het symposium waren ongeveer 150 professionals en managers uit de zorg aanwezig.