Ziekenhuisarts officieel erkend

Patiënten in het ziekenhuis en hun familieleden klagen regelmatig over onduidelijkheden in het beleid, wanneer verschillende medisch specialisten betrokken worden bij de behandeling. Om aan deze klacht een eind te maken ontwikkelden vier ziekenhuizen een nieuwe functie: de ziekenhuisarts. Met ingang van 1 juli 2014 is de Ziekenhuisgeneeskunde een officieel erkend profiel. In september 2015 ronden de eerste ziekenhuisartsen de opleiding af.

De ziekenhuisarts is een arts die na zijn studie geneeskunde nog een aanvullende opleiding heeft genoten van drie jaar. Hij is breed opgeleid en zal naar verwachting meestal werkzaam zijn op een verpleegafdeling van een snijdend specialisme. Op zo’n afdeling is de medisch specialist verantwoordelijk voor de specialistische behandeling, of de operatie. De ziekenhuisarts is dan verantwoordelijk voor de algemene medische zorg.

Daar is veel behoefte aan. Patiënten en hun familieleden willen graag één arts aan het bed die een integraal zorgplan opstelt en bewaakt en met wie ze het medisch beleid kunnen bespreken. In die behoefte voorziet de nieuwe ziekenhuisarts. De ziekenhuisarts overziet het hele zorgproces. Niet-specialistische medische ingrepen verricht hij zelf. Bij behoefte aan gespecialiseerde kennis, consulteert hij andere specialisten. Hij coördineert de medische zorg. Hij zorgt er bovendien voor dat ook de huisarts of de verpleeghuisarts goed op de hoogte is, bij ontslag uit het ziekenhuis.

De nieuwe functie is belangrijk. Patiënten zijn immers steeds vaker ouderen. Zij kampen vaak met meerdere aandoeningen. De medische wetenschap wordt echter steeds gespecialiseerder. Zo kan het gebeuren dat een oudere patiënt niet alleen de orthopedisch chirurg aan zijn bed krijgt maar ook een internist, een chirurg en een geriater. De medische zorg dreigt daardoor wel eens wat versnipperd te raken. Die versnippering is belastend voor de patiënt. De ziekenhuisarts verbindt al die specialismen.

Ten slotte kan de ziekenhuisarts als geen ander de patiëntveiligheid en kwaliteit van de zorg bewaken en waar nodig verbeteren. In de opleiding wordt hier specifiek aandacht aan besteed, middels een landelijk onderwijsprogramma gedurende de hele opleiding gegeven door een Engelse autoriteit op dit gebied, Nancy Dixon.

De opleiding tot ziekenhuisarts is een initiatief van vier ziekenhuizen: het UMC Groningen, het VU Medisch Centrum, het Catharina Ziekenhuis en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. De opleiding wordt mede bekostigd door het Ministerie van VWS.
Meer informatie en vacatures voor opleidingsplaatsen vindt u op www.ziekenhuisgeneeskunde.nl