Zes UMCG-medewerkers besmet met nieuwe coronavirus

Dit weekeind is gebleken dat 6 medewerkers van het UMCG besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Dit ble​ek uit tests die zijn uitgevoerd, nadat deze medewerkers zich gemeld hadden met klachten als koorts, hoesten en/of benauwdheid.

Een deel van deze medewerkers kreeg klachten nadat zij in een gebied met meer besmettingen. Ze reisden allemaal al voordat het UMCG zijn medewerkers verzocht om niet meer te reizen. Van sommige medewerkers is het nog onduidelijk waar en hoe zij besmet zijn geraakt. 

De medewerkers werken op de afdelingen Radiotherapie, Orthodontie, Chirurgie, Kindergeneeskunde en de Intensive Care. Op dit moment onderzoeken we met welke patiënten en collega’s zij in contact zijn geweest. Deze mensen worden geïnformeerd.

​Zondagsdienst Chirurgie

Voor nu heeft dit de meest ingrijpende gevolgen voor de afdeling Chirurgie. We hebben besloten de afdeling Chirurgie op maandag zondagsdienst draait. Dit doen we om de contacten goed in kaart te brengen. Ook willen we zo het risico op verdere verspreiding zo klein mogelijk houden.

Opleiding Intensive Care Verpleegkunde

Een van de besmette collega’s is een IC-verpleegkundige in opleiding. Deze collega heeft niet alleen contact gehad met collega’s in het UMCG, maar ook met medestudenten uit andere instellingen. Daarover zijn de instellingen en medestudenten geïnformeerd.

Testen patiënten en medewerkers 

Tot op nu toe is er in het UMCG nog geen patiënt positief getest op het nieuwe coronavirus. Van de opgenomen patiënt was de besmetting al bekend vóór opname. Inmiddels zijn er zo’n 200 medewerkers getest op het nieuwe coronavirus. Ook vandaag testen we weer medewerkers.