Zelfde levensverwachting voor deel van type 2 diabeten als algemene Nederlandse bevolking

Mensen met type 2 diabetes die door hun huisarts met geneesmiddelen goed zijn gereguleerd, hebben een levensverwachting die even hoog is als die van de algemene Nederlandse bevolking. Deze conclusie trekt onderzoeker Esther Gerrits uit een langlopende studie in Zwolle. Zij promoveert op 9 januari op de resultaten van haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het merendeel van de mensen met type 2 diabetes is onder behandeling en controle van de huisarts. Mensen met type 2 diabetes hebben een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Daarom is de regulering van risicofactoren hiervoor, zoals verhoogde bloeddruk en cholesterol, onderdeel van de diabeteszorg. Patiënten die deze zorg krijgen, hebben eenzelfde levensverwachting als de algemene bevolking, zo stelde Gerrits vast. Daarnaast vond zij dat diabeten met een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld een doorgemaakt hartinfarct, of eiwit in de urine, wel een verminderde levensverwachting hebben ten opzicht van de algemene bevolking. Eiwit in de urine duidt op schade in de bloedvaten en nieren en kan een voorbode zijn van (chronische) nierziekte. Het is een risicofactor voor sterfte bij diabeten.

Transmurale zorg

In de regio Zwolle is de diabeteszorg transmuraal georganiseerd. Dit houdt in dat de type 2 diabetes patiënten deelnemen aan het ZODIAC project, dat staat voor ‘Zwolle Outpatient Diabetes project Integrating Available Care.’ In het kader van dit project worden alle diabeten een keer per jaar door een diabetesverpleegkundige gescreend op complicaties. Een internist in het ziekenhuis beoordeelt de resultaten hiervan en adviseert de huisarts over eventuele aanpassingen in de behandeling. 

Curriculum Vitae

Esther Gerrits (Hardenberg, 1976) studeerde geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen in België. Zij voerde haar promotieonderzoek uit bij het Diabetes Kenniscentrum van de Isala Klinieken in Zwolle. Een deel van haar onderzoek maakt deel uit van het ZODIAC project onder leiding van prof. dr. H.J.G. Bilo. Het onderzoek van Gerrits werd gefinancierd door het Diabetesfonds. De titel van het proefschrift van Gerrits is ‘Cardiovascular risk and its determinants in high risk patients.’ Zij is momenteel in het UMCG in opleiding tot internist-vasculair geneeskundige.