Website PratenOverGezondheid uitgebreid met diabetes

Op de website www.pratenovergezondheid.nl komt nu informatie over de impact van diabetes te staan. Op deze website staat betrouwbare, op wetenschappelijke wijze verkregen informatie over de manier waarop ziekte ingrijpt op je leven en wat het betekent om met een ziekte te moeten leven. Op 12 september wordt de module over diabetes gelanceerd tijdens een symposium in het UMCG.

Betrouwbare informatie over de beleving en ervaring van patiënten, zijn een grote steun voor andere patiënten en hun naasten. In het huidige informatieaanbod over diabetes is weinig tot geen informatie over de vraag wat diabetes daadwerkelijk met de patiënt doet. Door ervaringen van anderen kunnen mensen zich eerder voorbereiden op wat gaat komen en tijdig eventuele maatregelen nemen. Hierdoor kunnen zij langer de regie over de ziekte houden en hun welbevinden en kwaliteit van leven verhogen.

Diabetes komt steeds vaker voor. De oorzaken van deze toename liggen niet alleen in de (dubbele) vergrijzing van de populatie maar ook in leefstijlfactoren als onvoldoende beweging en verkeerde voedingsgewoonten die een sterke toename van obesitas tot gevolg hebben. Op de website komt ervaringsgerichte informatie over verschillende onderwerpen als ‘wat betekent het om diabetes te hebben’ en ‘diabetes en de sociale omgeving’.

De informatie komt voort uit diepte-interviews, waarin patiënten hun persoonlijk verhaal vertellen vanaf het moment dat de eerste verschijnselen zich voordeden. De verhalen worden op de website geïllustreerd aan de hand van video-, audio- of tekstfragmenten van de interviews. De site geeft daarmee antwoord op veelgestelde vragen en biedt mensen inzicht en informatie over diabetes en hoe daarmee om te gaan.

Sinds de introductie van www.pratenovergezondheid.nl, nu ruim een jaar geleden, blijkt deze website duidelijk in een behoefte te voorzien; maandelijks trekt de website meer dan duizend nieuwe bezoekers.

Dit eerste fase onderzoek is mede mogelijk gemaakt door het ZorgInnovatieForum. 

Het symposium waarbij deze diabetes-module gelanceerd wordt, vindt op vrijdag 12 september vanaf 15 uur in het onderwijscentrum van het UMCG plaats. Het symposium is gratis toegankelijk.