“We moeten blijven testen om kwetsbare mensen te beschermen”

Alex Friedrich, hoogleraar Medische Microbiologie en hoofd van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie van het UMCG, werd geveld door het coronavirus. Het maakte hem niet minder strijdlustig: “We moeten onze zorgmedewerkers blijven testen. Dat is de enige manier om verdere verspreiding van het virus te voorkomen en om kwetsbare mensen te beschermen.”