Voorvechter protonentherapie Hans Langendijk koninklijk onderscheiden

Hans Langendijk, hoogleraar Radiotherapie en hoofd van de afdeling Radiotherapie van het UMCG, kreeg vandaag uit handen van burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noorderveld een koninklijke onderscheiding. Langendijk is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze onderscheiding wordt toegekend aan mensen met bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving.

Hans Langendijk zet zich al vele jaren in voor het welzijn van patiënten met kanker. Niet alleen als radiotherapeut-oncoloog in de patiëntenzorg, maar ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Dankzij een door Langendijk opgezet onderzoeksprogramma zijn er nieuwe inzichten ontstaan in de langetermijnbijwerkingen bij radiotherapie. Deze inzichten zijn vertaald in belangrijke verbeteringen in de behandeling van kankerpatiënten wereldwijd. De gebruikte onderzoeksmethode heeft internationaal breed navolging gekregen en heeft aan Langendijk en zijn mede-onderzoekers internationaal een grote reputatie bezorgd. 

Innovatief kankeronderzoeker

Ondanks een veelheid aan werkzaamheden ziet hij steeds kans om innovatief kankeronderzoek te initiëren. Als expert in beoordelingscommissies namens onder andere KWF Kankerbestrijding beoordeelt hij hoogstaand wetenschappelijk onderzoek in Nederland en daarbuiten. Ook heeft hij vele boeken en meer dan driehonderd artikelen in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd.

Expert op gebied protonentherapie

Langendijk is op nationaal en Europees niveau een vooraanstaand expert op het gebied van protonentherapie. In 2005 startte het UMCG, met als belangrijke voorvechter Langendijk, een onderzoek naar de haalbaarheid van protonentherapie in Groningen. Protonentherapie is een vorm van bestraling waarbij er minder straling in omliggend gezond weefsel terecht komt waardoor ongewenste langetermijneffecten van deze bestraling geminimaliseerd worden. Voor de behandeling van kinderen, patiënten met hoofdhals-kanker en patiënten met bepaalde vormen van borstkanker is inmiddels een behandelprotocol opgesteld. Maar ook patiënten met andere vormen van kanker kunnen veel baat hebben bij deze therapie.  

Ontwikkelaar van in meerdere landen toegepaste methodiek

Langendijk ontwikkelde een methode waarmee vooraf ingeschat kan worden voor welke patiënten deze behandeling het meeste voordeel heeft en waarmee bepaald kan worden welke patiënten in aanmerking komen voor deze behandeling. Deze zogenaamde ‘model based’ benadering heeft inmiddels in meerdere al bestaande instituten in andere landen navolging gekregen.

Protonentherapie in UMCG

Uiteindelijk is in januari  2018 in het UMCG de eerste patiënt in Nederland met protonentherapie behandeld. Voor het UMCG Comprehensive Cancer Center is het aanbod van deze innovatieve vorm van bestraling een belangrijke aanvulling op het totale zorgaanbod voor complexe kankerpatiënten. De realisatie van het protonentherapiecentrum was een langdurig en complex traject waarvoor verschillende mensen zich buitengewoon hebben ingezet, Langendijk in het bijzonder. Zonder zijn inspanningen is het de vraag of protonentherapie überhaupt in Nederland zou zijn ingevoerd.

Prestigieus Europees congres protonentherapie in UMCG

De koninklijke onderscheiding werd uitgereikt tijdens een prestigieuze jaarlijkse cursus voor experts op het gebied van protonentherapie. Deze ‘ESTRO Course Proton Therapy’ vindt voor het eerst in het UMCG plaats. Internationaal gerenommeerde behandelaars en onderzoekers delen er hun resultaten van de meest recente klinische onderzoeken. Langendijk levert al vele jaren een wetenschappelijke bijdrage aan het programma en zal ook dit jaar weer diverse presentaties en lectures geven.​​