Voor Europa unieke vorm van hartrevalidatie in het UMCG

Het Thoraxcentrum en het Centrum voor Revalidatie van het UMCG bieden samen een unieke vorm van hartrevalidatie. Patiënten die in het Thoraxcentrum van het UMCG geopereerd worden voor een hartoperatie, beginnen ongeveer vier weken voor de operatie met een poliklinisch revalidatieprogramma. De revalidatie wordt na de operatie voortgezet, eerst drie weken klinisch, daarna vier weken poliklinisch. Deze vorm van revalideren beoogt de hartpatiënt te helpen zo goed mogelijk de operatie aan te kunnen, de postoperatieve complicaties te verminderen en zo snel mogelijk daarna de dagelijkse activiteiten met vertrouwen en plezier weer op te pakken.

Lichamelijk fit en mentaal voorbereid operatie in

Voorafgaand aan de hartoperatie is de revalidatie erop gericht dat de patiënt tijdens de operatie zo fit mogelijk is. Dat voorkomt complicaties bij en na de operatie en bevordert snel herstel achteraf. De patiënt traint zijn conditie, past als het nodig is zijn voedingspatroon aan en bereidt zich mentaal voor op de operatie. Een team van een thoraxchirurg, cardioloog, fysiotherapeut, diëtist, verpleegkundig specialist, verpleegkundigen van beide afdelingen, psycholoog of maatschappelijk werker begeleiden de patiënt en diens partner tijdens het hele traject.

Snelle start, intensief, effectief

Ongeveer vier dagen na de operatie gaat de patiënt naar locatie Beatrixoord van het UMCG Centrum voor Revalidatie voor opname. Hij of zij begint zo snel mogelijk met de revalidatie. Die is eerst gericht op de dagelijkse verzorging, later gaat de patiënt trainen om zijn conditie te verbeteren. De snelle start na de operatie en de opname zijn het grote verschil met hartrevalidatie zoals die nu wordt aangeboden. Patiënten gaan nu na de operatie eerst naar huis en komen zes of acht weken later alleen voor een poliklinische revalidatie naar Beatrixoord. De revalidatie nieuwe vorm is intensiever en dus effectiever omdat patiënten die opgenomen zijn meer behandelmomenten hebben dan in poliklinische setting.

Ervaringen uitwisselen

Sommige revalidatiemomenten zijn individueel, vaak zijn ze in groepsverband. Patiënten die nog voor de operatie staan, trainen samen met patiënten die al geopereerd zijn. Tijdens de revalidatie kunnen zij op een natuurlijke en ongedwongen manier ervaringen uitwisselen.

Uniek voor Europa

Deze gecombineerde pre- en postoperatieve revalidatie is uniek in Europa. In het Centrum voor Revalidatie dus voor het eerst gecombineerd met een preoperatief traject. Het Thoraxcentrum coördineert het onderzoek verbonden aan deze nieuwe vorm van hartrevalidatie om de effectiviteit op korte en lange termijn te meten.