Vijftig jaar Beatrixoord in Haren en opening nieuwbouw TBC-centrum

Op 8 maart openen Max van den Berg, commissaris van de Koningin in de provincie Groningen, en Jos Aartsen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UMCG, de nieuwbouw voor het UMCG TBC-centrum Beatrixoord. De nieuwbouw wordt exact vijftig jaar nadat TBC-centrum Beatrixoord zich vanuit Appelscha in Haren vestigde in gebruik genomen. In die 50 jaar is het aantal keer dat TBC in Nederland voorkomt drastisch afgenomen, tot ongeveer duizend gevallen per jaar. Wereldwijd is TBC echter de meest voorkomende infectieziekte, met vaak (multi)resistente vormen. Nederland heeft daarom een adequate TBC-voorziening nodig, vooral ook ter voorkoming van verspreiding. De nieuwbouw voorziet daarin.

Het nieuwe gebouw

Bij de behandeling van (multi)resistente tbc, is isolatie van de patiënt van wezenlijk belang om besmetting van andere patiënten en zorgverleners te voorkomen.  In de nieuwbouw van het TBC-centrum zijn zestien kamers gebouwd met moderne isolatievoorzieningen waaronder een onderdruksysteem,  frequente luchtwisselingen en een sluizensysteem. De nieuwbouw biedt de patiënten, die langdurig opgenomen zijn en uitgebreide medicamenteuze therapie ondergaan, meer comfort en een humanere leefomgeving dan in de bestaande bouw. Dit heeft een positief effect op de behandelmogelijkheden en het uiteindelijke behandelresultaat.  

Gedwongen opnames

Het TBC-centrum Beatrixoord is door het ministerie van VWS aangewezen als enig centrum voor gedwongen opname. Besmettelijke tbc-patiënten die zich niet houden aan de voorschriften van isolatie en daarmee een gevaar vormen voor de omgeving, kunnen via de GGD met een rechterlijke machtiging gedwongen geïsoleerd opgenomen worden.  In de nieuwbouw zijn vijf kamers ingericht voor gedwongen isolatie met bewakingsmogelijkheid. Deze voorziening voorkomt verspreiding van tbc en heeft zo een belangrijke maatschappelijk functie. 

50 jaar revalideren in Haren

Als snel na de komst van Beatrixoord naar Haren, in 1963, werden de eerste revalidatiepatiënten opgenomen.  In 2001 fuseerde Beatrixoord met het UMCG. Beatrixoord is nu een van de twee locaties van het UMCG Centrum voor Revalidatie. Het centrum biedt alle vormen van revalidatie voor aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat en chronische ziekten.  

De revalidatiezorg heeft zich de afgelopen vijftig jaar enorm ontwikkeld. Dankzij medische, technische en maatschappelijke ontwikkelingen is het resultaat van de zorg verbeterd en is de overgang gemaakt van vooral klinische naar overwegend poliklinische behandeling. Revalidatie helpt volwassenen en kinderen met een beperking zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij. En dat levert de maatschappij veel op. Uit onderzoek van Revalidatie Nederland blijkt dat elke euro geïnvesteerd in revalidatie, 5 euro op levert.  

Viering op 8 en 9 maart

Vrijdagochtend 8 maart organiseert Beatrixoord twee symposia: ‘Sport, bewegen en revalidatie’ en ‘Multi-drug resistant TB’. ’s Middags is er een feestelijke bijeenkomst ter viergin van het vijftigjarig bestaan met om 15.45 de officiële opening van de nieuwbouw voor het TBC-centrum. Op 9 maart is er Open Dag in Beatrixoord.