Vier Veni-beurzen voor jonge UMCG-onderzoekers

Vier veelbelovende, jonge onderzoekers van het UMCG ontvangen ieder een Veni-beurs van 250.000 euro om wetenschappelijk onderzoek te doen. Het zijn Anne Benjaminse van Bewegingswetenschappen, Lynn Boschloo van Psychiatrie, Terrin Tamati van KNO en Niek Verweij van Cardiologie.

Motorisch leren om sportblessures te voorkomen

Anne Benjaminse gaat een nieuwe benadering, ‘motorisch leren’, onderzoeken om enkel- en knieblessures in de sport te voorkomen. Ook analyseert zij hoe de aangeleerde veilige bewegingen beklijven op de lange termijn om uiteindelijk het blessurerisico op het veld te verminderen. Dat is belangrijk, want sportblessures hebben grote persoonlijke en maatschappelijke gevolgen. Primaire blessurepreventie moet de incidentie op lange termijn verminderen.

Symptomatologie als sleutel tot gerichte depressiebehandeling

Lynn Boschloo gaat met innovatieve, statistische technieken, verschillen in de precieze symptomen van patiënten met een depressie in kaart brengen. Patiënten met een depressie verschillen sterk in hun reactie op farmacologische en psychologische behandelingen. Met het onderzoek verwacht Boschloo beter te kunnen inschatten bij welke behandeling een specifieke patiënt het meeste baat heeft.

‘More than words’

Terrin Tamati doet onderzoek bij gebruikers van een cochleair implantaat naar de perceptie van spraak, geproduceerd door sprekers met verschillende stemmen en accenten. Het verstaan van spraak in de ‘echte’ wereld, buiten de polikliniek, kan voor gebruikers van een cochleair implantaat een uitdaging zijn. Het onderzoek moet meer inzicht geven in de problemen waarmee zij in hun dagelijks leven te maken hebben.

Complexe genetica van inspanningselektrocardiografie

Niek Verweij gaat met de beurs onderzoek doen naar de activiteit van het hart tijdens inspanning, door hartfilmpjes te analyseren van mensen die zich inspannen. Dat is van belang omdat veel eigenschappen en ziekten van het hart alleen bij belasting zichtbaar worden. Het onderzoek moet inzicht geven in verschillen tussen DNA, hartfunctie en hartziekten.

Veni

Veni maakt, samen met Vidi en Vici, onderdeel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO en is gericht op excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn. De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. In totaal dienden in deze Veni-ronde 1127 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn er nu 154 gehonoreerd