Videogame uitstekend trainingsmiddel chirurgische vaardighedend

Chirurgen kunnen een speciale door Cutting Edge* ontwikkelde videogame gebruiken als ‘warming-up’ voor een laparoscopische operatie; chirurgen die een kwartier met de game speelden maakten minder fouten op een aantal bestaande chirurgische testjes. Dit blijkt uit het proefschrift van Maarten Jalink van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Uit zijn studie blijkt verder dat zij die goed in laparoscopie zijn, ook goed zijn in de game en omgekeerd. Jalink promoveert op 17 december aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In zijn proefschrift onderzocht Jalink het effect van het spelen van specifieke videospellen op iemands laparoscopische basisvaardigheden. Laparoscopie is een vorm van chirurgie waarbij de chirurg een camera in de buikholte plaatst via een klein sneetje in de buikwand. Via een aantal andere kleine sneetjes worden lange instrumenten, zoals grijpers en scharen, ook in de buikholte gebracht om daarmee een (steeds groter wordend) aantal operaties uit te voeren. Voordelen zijn onder andere kleinere snees en kortere opnameduur. De techniek vereist voor de chirurg andere basisvaardigheden.

Aankomend chirurgen vinden oefenen met computersimulatoren om hun laporoscopische vaardigheden te verbeteren, vaak saai en eentonig. Om hen op een leuke, goedkope en aantrekkelijke manier meer te laten oefenen aan hun basisvaardigheden, heeft Cutting Edge een speciale videogame ontwikkeld, Underground genaamd. Jalink ging na of deze game een goede training was voor laporoscopische bewegingen en een positief effect had op iemands vaardigheden.

Uit zijn onderzoek bleek allereerst dat de game voldoende lijkt op de bewegingen met laporoscopische instrumenten en daardoor goed is te gebruiken voor het trainen van deze vaardigheden. Hij toonde verder aan dat iemand die goede laporoscopische vaardigheden heeft, de game duidelijk beter doet. Het omgekeerde bleek ook het geval te zijn.
In zijn onderzoek keek Jalink ook of het voor chirurgen zinvol is om de videogame als ‘warming-up’ te doen. Dit bleek inderdaad het geval te zijn; chirurgen deden enkele standaardtesten sneller en met minder fouten nadat zij eerst een kwartier de game hadden gespeeld. Hieruit leidt Jalink af dat experts op het gebied van laporoscopische chirurgie daadwerkelijk baat kunnen hebben bij een warming-up met de game Underground.

Jalink pleit voor meer onderzoek naar het langetermijn-effect van trainingen met serious games. ‘Daarmee kan duidelijk worden of de game ook bruikbaar is in training voor andere operatietechnieken’. Gebruik van de games als beoordelingsmiddel in de opleiding wijst Jalink af: ‘Niemand wil op professioneel vlak afgekeurd worden op basis van een lage score of een ‘Game Over’-schermpje.’

Curriculum Vitae:

Maarten Jalink MSc (Winschoten, 1988) studeerde Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij deed zijn onderzoek bij de afdeling chirurgie van het UMCG. De titel van zijn proefschrift is: ‘Validation of a video game made for training laparoscopic skills’. Hij werkt momenteel als arts-assistent in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Suriname.