Vici beurs voor 2 UMCG’ers

Jingyuan Fu (Genetica/Kindergeneeskunde) en Inge Zuhorn (Biomedical Engineering) krijgen een Vici-beurs van €1,5 miljoen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) . Met deze Vici-beurs kunnen zij de komende 5 jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen. Eerder dit jaar werden al de Vici's binnen het gezondheidsdomein (ZonMw) bekendgemaakt, waarbij hoogleraar genetica Lude Franke een Vici kreeg.
Fu en Zuhorn

Dr. Jingyuan Fu

Dr. Jingyuan Fu richt zich in haar onderzoek op het decoderen van het menselijke genoom en metagenoom in cardiometabole ziekten. Met de Vici-beurs gaat ze een nieuw onderzoeksproject op dit gebied opzetten. Duizenden genomen van onze darmbacteriën coderen net als ons DNA de eiwitten die kunnen bijdragen aan het ontstaan van ziekten. In dit project identificeren de onderzoekers variaties in bacteriële genomen en hun interacties met het humane genoom om hun rol bij het individuele risico op cardiometabole ziektes te bepalen.

Meer informatie over het onderzoek van Jingyuan Fu:

Dr. Inge Zuhorn

Dr. Inge Zuhorn ontwikkelt nanocarriers om medicijnen af te geven op specifieke plekken in het lichaam, waaronder het brein. Hersentumoren zijn slecht behandelbaar, doordat medicijnen moeilijk in de hersenen doordringen. Dit komt doordat het medicijn na toediening in de patiënt verschillende obstakels tegenkomt, terwijl het voor het overwinnen van deze obstakels wisselende eigenschappen nodig heeft. Met de Vici-beurs gaat Zuhorn nanocarriers maken die in de patiënt van gedaante kunnen verwisselen.

Bekijk meer informatie over het onderzoek van Inge Zuhorn

Lees meer over de eerder toegekende Vici beurs van Lude Franke

 Kroon op het werk

Decaan en Raad van Bestuurslid Marian Joels ziet de Vici beurs als een fantastische kroon op het werk van deze UMCG- laureaten. ‘Het geeft hun de kans eigen innovatieve onderzoekslijn verder vorm te geven. De Raad van Bestuur is enorm trots op deze toponderzoekers en wenst de onderzoekers en hun teams heel veel succes met het uitvoeren van al deze spannende onderzoeksplannen.’

Cisca Wijmenga was lange tijd hoofd van de afdeling genetica en is nu  rector van de RUG: ‘Een hartelijke felicitatie voor beide UMCG’ers. Extra trots ben ik op Jingyuan die in 2008 in mijn onderzoeksgroep is begonnen als junior postdoc in de bioinformatica en de afgelopen jaren een prachtig team heeft weten op te bouwen op het gebied van de biologie van complexe systemen, waaronder de darmflora. Jingyuan haar werk laat ook duidelijk het grote belang zien van het tonen van lef om nieuwe onderzoekswegen in te slaan, en de waarde van samenwerken om echt grenzen te kunnen verleggen in de wetenschap.’

Over Vici

Vici is één van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers die vrij zijn om hun eigen onderzoeksproject voor te dragen voor financiering. De Vici-financiering maakt samen met de Veni- en Vidi-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). De Vici is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die met succes hebben aangetoond een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. De financiering biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie.