Vaker complicaties bij nierpatiënten met corona

Nierdialyse- en niertransplantatiepatiënten die besmet raken met het coronavirus zijn extra vatbaar voor ernstige complicaties en hebben een hogere kans op overlijden. Dat blijkt uit de eerste resultaten van onderzoek onder leiding van Ron Gansevoort, hoogleraar Nefrologie (UMCG).

Omdat er nog zo weinig bekend was over COVID-19, besloten artsen van de universitair medische centra in Groningen, Nijmegen en Amsterdam in maart een databank op te zetten. Ze vroegen collega’s uit heel Europa gegevens van hun patiënten die naast hun nierziekte ook COVID-19 hadden (gehad) in de database te zetten. 

Ze wilden weten wat de gevolgen van COVID-19 zijn voor nierpatiënten. Hoe verloopt hun ziekte en herstel en welke behandelmogelijkheden er? Op basis daarvan kunnen nierpatiënten met een coronabesmetting beter behandeld worden en kunnen er beter onderbouwde keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld over IC-opname.  

Inmiddels bevat de database van de zogeheten ERACODA-studie gegevens van ruim 1600 patiënten uit 28 Europese landen. “Toen de ziekenhuizen overvol lagen met COVID-patiënten, zagen we dat dialysepatiënten niet altijd op de intensive care werden opgenomen. Het leek erop dat artsen dachten dat ze dat niet zouden overleven”, vertelt projectleider Gansevoort.

 “Het is belangrijk om dit soort afwegingen te maken op basis van feiten in plaats van vooroordelen. En dat er een algemeen, onderbouwd beleid komt, zodat niet iedereen voor zich bepaalt welke patiënt wel, en welke niet opgenomen wordt op de intensive care. Uiteindelijk is het doel dat artsen betere aanknopingspunten voor de behandeling van deze specifieke groep patiënten krijgen.” 

Eerste resultaten 

De eerste resultaten laten zien dat de sterfte door COVID-19 onder dialyse- en niertransplantatiepatiënten hoog is, zelfs hoger dan voor de bekende hoogrisicopatiënten, zoals patiënten met hartfalen of longziekten. 

​“Opmerkelijk is bovendien dat in dialyse- en niertransplantatiepatiënten het niet uit maakt of je man bent, of suikerziekte, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten hebt. Die factoren moeten dus niet meegenomen worden om een dialyse of transplantatiepatiënt wel of niet op een IC op te laten nemen.” 

​Start onderzoek zonder financiering

Toen in maart het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland, net als in de rest van Europa, razendsnel opliep, voelden de onderzoekers grote urgentie om te onderzoeken wat de gevolgen van COVID-19 waren voor hun specifieke patiënten. Zij besloten niet te wachten totdat ze financiering vonden voor hun onderzoeksvoorstel, maar direct te starten met het opzetten van de database. De Nierstichting heeft vanwege de grote relevatie van dit project toegezegd speciaal voor dit onderzoek extra fondsen te gaan werven.

 

Over ERACODA

ERACODA (de European Renal Association COVID-19 Database) is een samenwerking tussen het UMC Groningen, Radboudumc Nijmegen, Amsterdam UMC en Nefrovisie. In dit Europese project worden gedetailleerde gegevens verzameld van mensen met een nierfunctievervangende behandeling (dialyse of transplantatie) die corona kregen.
Er wordt informatie verzameld over veel verschillende patiëntkenmerken (zoals leeftijd, geslacht, soort nierziekte en medicatiegebruik), net als over COVID-19-kenmerken (symptomen als bloeddruk en temperatuur, en laboratoriumresultaten). Aan elke patiënt wordt ook een score gegeven voor hoe fit of kwetsbaar iemand is. Deze score kan invloed hebben op de kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis of op de intensive care.
Tot slot onderzoekt ERACODA de impact van de huidige epidemie op de kwaliteit van leven van patiënten. Het onderzoek wordt financieel ondersteund door de Nierstichting, de Europese beroepsvereniging voor nierspecialisten (ERA-EDTA) en verschillende medische bedrijven. Kijk hier​ voor meer achtergrondinformatie over het onderzoek.