UMCG stapt over op voorhoofdthermometer

Het UMCG stapt over op voorhoofdthermometers. Tot nu toe gebruikten verpleegkundigen en artsen oorthermometers om de temperatuur van patiënten te bepalen. Deze zijn echter niet altijd even betrouwbaar en bovendien duur in onderhoud.

Medewerkers worden vanaf eind september getraind om de nieuwe thermometer goed te gebruiken. Naar verwachting zullen de voorhoofdthermometers aan het einde van 2018 overal in het UMCG zijn ingevoerd.​

Nauwkeurig en betrouwbaar

De voorhoofdthermometer werkt met infrarood en meet nauwkeurig en betrouwbaar de kerntemperatuur van de patiënt. De verpleegkundige of arts houdt de thermometer tegen het voorhoofd van de patiënt schuift deze via de slaap naar de holte achter de oorlel. Daar loopt de slagader​ die zorgt voor een betrouwbare meting van de kerntemperatuur. Waar de oude oorthermometer 'tien geboden' had waaraan de verpleegkundige zich moest houden voor een betrouwbare meting, kan de meting  met de voorhoofdthermometer bijna niet mislukken. Uit onderzoek van Human Technologie (Hanzehogeschool Groningen) bleek het gebruik van deze thermometer door verpleegkundigen en bij patiënten zeer goed te bevallen ten opzichte van de oorthermometer.

Gemakkelijk en prettiger

De nieuwe thermometer is niet alleen gemakkelijker in het gebruik maar ook prettiger voor de patiënt. Met deze thermometer kan zelfs gemakkelijk de temperatuur gemeten worden van patiënten die slapen of niet bij kennis zijn.

Duurzaam

Daarnaast kan de voorhoofdthermometer gebruikt worden zonder wegwerpkapjes op de sensor. Dat bespaart niet alleen afval maar ook kosten. Jaarlijks verbruikte het UMCG zo'n 600.000 plastic kapjes op de oorthermometer. Ook in onderhoud is de nieuwe thermometer een verbetering want de oorthermometers gingen vaak kapot. De nieuwe voorhoofdthermometer is minder kwetsbaar en heeft bovendien vijf jaar (val)garantie. ​

In de Verenigde Staten gebruikt ruim 70 procent van alle ziekenhuizen een voorhoofdthermometer. In Nederland is vooral de oorthermometer in zwang. Het UMCG stapt na twintig jaar over van oor- naar voorhoofdthermometers. Overigens gebruiken we in sommige gevallen nog steeds een rectale thermometer. ​