UMCG, RUG en Universiteit Twente bundelen krachten

Het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente sluiten een strategisch partnership rond het thema ‘Technologie en Gezondheid’. Onderdeel van de intensievere samenwerking is de oprichting van een stimuleringsfonds voor het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten op het gebied van onderzoek, onderwijs, innovatie en valorisatie. Belangrijk doel van de samenwerking is het translationeel onderzoek te versterken, zodat nieuwe medische technologie doelmatig toegepast kan worden om de zorg voor patiënten te verbeteren. Met het partnership willen de samenwerkingspartners ook de innovatiekracht van Noordoost-Nederland vergroten en hun (inter)nationale profilering als Nederlandse kennisinstellingen versterken.

De instellingen werken al samen in het Centre for Medical Imaging North East Netherlands (CMI-NEN) aan onderzoek, toepassing en kosten-batenanalyse van nieuwe medische beeldvormende technieken bij de mens. Ook in het project SPRINT wordt al samengewerkt, met als doel ouderen zo lang mogelijk mobiel te houden en daarmee zorgkosten te besparen. Daarnaast doen de instellingen al langer gezamenlijk onderzoek op het gebied van de neurowetenschappen en regeneratieve geneeskunde. 

Een belangrijke uitbreiding van de samenwerking is de nu voorgenomen, intensieve uitwisseling van wetenschappelijk personeel. Hiermee, en met de daarmee gepaard gaande uitwisseling van medische en technische kennis, beogen de instellingen een verdere verdieping van het onderzoek en het studentenonderwijs te realiseren. Toekomstige ambities zijn het starten van een nieuw opleidingstraject, waarmee studenten zowel een master geneeskunde als een master technische geneeskunde kunnen behalen, en het opzetten van een gezamenlijke onderzoekschool op het gebied van de neurowetenschappen. Ook wordt een gemeenschappelijk onderwijsprogramma voor innovatie en ondernemerschap in de biomedische technologie ontwikkeld.

Doordat de instellingen al nauwe banden hebben met Duitse universiteiten in het grensgebied - waaronder Oldenburg en Münster - is het mogelijk de samenwerking op termijn uit te breiden met Duitse partners in de regio.