UMCG opent vernieuwde verlos- en kraamkamers

Na een verbouwperiode van anderhalf jaar voldoet de afdeling nu weer geheel aan de eisen van de huidige tijd.In de fonkelnieuwe afdeling zijn nu twee verloskamers met bevalbaden gekomen; dit omdat het aantal vrouwen dat in een bad wil bevallen enorm is toegenomen. Verder is uitgangspunt geweest bij de verbouw dat het gezin zo veel mogelijk bij elkaar kan blijven; partners van de​ bevallende vrouwen zijn 24/7 welkom en kunnen op de kamers blijven slapen als dat nodig of gewenst is. Baby’s die extra zorg nodig hebben kunnen nu ook vaker bij hun moeder blijven.

Er zijn nu voor zowel de medische bevallingen als voor de bevallingen met eigen verloskundige zes vernieuwde bevalkamers en 14 bedden voor zwangeren die een opname nodig hebben. Verder zijn er 18 bedden voor na de bevalling. Er werken in totaal ongeveer honderd medewerkers op de afdeling; artsen, verloskundigen, verpleegkundigen, kraamverzorgenden, maatschappelijk werkers  en zorgassistenten.

Het UMCG concentreert zich de afgelopen jaren steeds meer op complexe zorg, de zogeheten derdelijnszorg. Bevallingen zijn normaalgesproken geen complexe zorg. De verloskundige zorg vormt echter een bewuste uitzondering op het uitgangspunt van concentratie op complexe zorg. Om op een goede en verantwoorde manier de complexe bevallingen of bevallingen na een complexe zwangerschap te kunnen verrichten, is ook een groot deel tweedelijnszorg van normale bevallingen nodig; de derdelijnszorg kan niet zonder tweedelijnszorg. De mogelijkheid voor zwangere vrouwen  uit de regio om met hun eigen verloskundige in het UMCG te bevallen, blijft bestaan. 

Op basis van demografische voorspellingen worden in Groningen en directe omgeving de komende jaren een groeiend aantal bevallingen verwacht. Ook dit was reden voor het UMCG om te investeren in vernieuwde verlos- en kraamkamers.  In de krimpregio’s in de provincie Groningen zal het aantal bevallingen juist wat afnemen.

Binnenkort verhuist de Verloskundige Stadspraktijk dichter naar de afdeling toe; de praktijk zit nu nog elders op het UMCG-terrein. Daardoor heeft het UMCG straks alles in huis op één plek als het om zwangerschap en bevallen gaat. 

Naar verwachting zullen jaarlijks ongeveer 1600 vrouwen in het UMCG bevallen. ​