UMCG ontvangt keurmerken voor borstkankerzorg en stomazorg

De hoge kwaliteit van zorg die het UMCG geeft aan borstkankerpatiënten en patiënten met een stoma is opnieuw gewaardeerd met respectievelijk het roze lintje van de Borstkanker Vereniging Nederland (BVN) en het keurmerk van de Stomavereniging. De toekenning van de keurmerken is belangrijk voor patiënten en vormt een stimulans voor zorgprofessionals om de zorg te blijven verbeteren.

Het roze lintje levert een bijdrage in het meetbaar en vergelijkbaar maken van de kwaliteit van de borstkankerzorg. De toekenning is gebaseerd op vijf criteria, waaronder de samenstelling van het borstkankerteam, het aantal behandelde patiënten en hun deelname aan het patiënttevredenheidsonderzoek. Daarnaast moest worden voldaan aan zes van de acht overige criteria, zoals de aanwezigheid van een vaste contactpersoon voor patiënten, de beschikbaarheid van verschillende methoden van borstreconstructie en korte wachttijden. 

Met het keurmerk van de Stomavereniging voldoet het UMCG aan de dertien minimale normen voor goede stomazorg vanuit het perspectief van stomadragers. 

Verbetering zorg

Voor het UMCG is de patiënt een belangrijke partner in de kwaliteitsverbetering van de zorg, omdat deze beschikt over unieke kennis en ervaringsdeskundigheid. In het afgelopen jaar zijn in dit kader - samen met patiënten - diverse activiteiten ontwikkeld. Zo is er een spiegelbijeenkomst georganiseerd voor patiënten met borstkanker, waarin zij hun ervaringen met elkaar en het borstkankerteam konden delen. Op basis hiervan zijn verbeteracties ingezet, zoals het verkorten van wachttijden en het aanstellen van een patiëntcoördinator. 

In het kader van de samenwerking met het de Ommelander Ziekenhuisgroep (OZG) houden zorgprofessionals gezamenlijk de wekelijkse patiëntbesprekingen. Zo wordt expertise en ervaring uitgewisseld om de beste kwaliteit van zorg te leveren.

Voor het verbeteren van de stomazorg heeft het UMCG een werkbezoek met brainstormsessie georganiseerd voor de Stomavereniging en patiënten.

Via de monitor Borstkankerzorg en de StomaZorgwijzer kunnen patiënten en verwijzers bekijken welke ziekenhuizen het roze lintje en het keurmerk voor tomazorg hebben ontvangen.