UMCG leidt groot onderzoek om bedreiging van infectieziekten te verminderen

Het UMCG coördineert een nieuw onderzoeksprogramma om de bedreiging van infectieziekten te verminderen. Hierin gaan onderzoekers na hoe mensen met een verhoogde vatbaarheid voor infectieziekten, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of medicijnen gebruiken die de afweer verminderen, hiertegen beter beschermd kunnen worden. Hiervoor is in totaal vijf miljoen euro beschikbaar gesteld door het Europese Marie Curie-fonds, het UMCG en de RUG.

Het aantal mensen dat bedreigd wordt door infectieziekten neemt snel toe. Mensen worden ouder, gebruiken medicijnen of zijn ziek waardoor ze vatbaarder zijn om een infectie op te lopen. Met daarbij de snelle toename van antibioticaresistentie, is het noodzakelijk om nieuwe manieren te vinden om infecties te voorkomen, op te sporen en te behandelen. Onderzoekers van negen verschillende afdelingen werken in dit onderzoek samen. Internist/infectioloog Ymkje Stienstra van het UMCG leidt als coördinator het internationale project, Pronkjewail genaamd, samen met Jan Maarten van Dijl, Alex Friedrich en Rosie Jordanova van de afdeling microbiologie. Het project duurt vijf jaar en 16 internationale promovendi zullen hiervoor bij het UMCG worden aangesteld.  Zij onderzoeken onderwerpen als vaccinatie en preventie, het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van infectieziekten, en de effecten van behandeling op het microbioom, het geheel van micro-organismen in het maag-darmstelsel.