UMCG kiest voor elektronisch patiëntendossier van Epic

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Epic Den Bosch B.V. hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de invoering van een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD). Epic kwam als meest passende leverancier voor het UMCG uit de Europese aanbestedingsprocedure. Het bedrijf heeft een groot aantal succesvolle implementaties bij andere (academische) ziekenhuizen uitgevoerd in binnen- en buitenland. Epic levert daarmee een bewezen en hoogstaand product, wat aansluit bij de visie van het UMCG.

Het EPD van Epic gaat een groot aantal bestaande ziekenhuisinformatiesystemen in het UMCG vervangen en biedt een geïntegreerd en geavanceerd EPD waarin alles rondom de zorg aan patiënten wordt vastgelegd.

Het EPD voorziet in innovatieve functionaliteit voor alle belangrijke processen in het UMCG en wordt de komende jaren uitgebouwd tot een EPD dat het UMCG maximaal faciliteert op de terreinen zorg, onderzoek en onderwijs & opleiding.