UMCG’ers vallen in de prijzen met innovatieve projecten - Mandemastipendium voor onderzoek naar hartfalen

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het UMCG ontving onderzoekster Laura Meems een Mandemastipendium van 60.000 euro voor haar onderzoek naar hartfalen. Daarnaast reikte decaan Marian Joëls drie Innovatieprijzen uit: één voor de beste onderwijsinnovatie, één voor de beste onderzoeksinnovatie en één voor de beste zorginnovatie.
Video bekijken Scannen

Mandemastipendium: Onderzoek naar man-vrouwverschillen bij hartfalen

Met haar onderzoek naar de verschillen tussen mannen en vrouwen bij hartfalen heeft Laura Meems een Mandemastipendium gewonnen. ‘Er zijn twee typen hartfalen’, vertelt Meems. ‘Het eerste type, waarbij de pompfunctie van het hart verslechterd is, komt vaker bij mannen voor. Bij vrouwen komt het juist vaker voor dat de pompfunctie nog wel goed is, maar dat het hart moeite heeft om zich te vullen met bloed en te ontspannen.’ Met haar onderzoek kijkt Meems hoe de verschillende typen hartfalen zich bij mannen en vrouwen ontwikkelen. Uiteindelijk hoopt zij nieuwe behandelingen te vinden voor hartfalen.

Onderwijsinnovatie: Maak onuitgesproken normen bespreekbaar

De prijs voor het beste onderwijsinnovatievoorstel ging naar docent en gezondheidspsycholoog Joke Fleer. Met haar project ‘Socialisatie en professionele identiteitsontwikkeling bij studenten’ vraagt zij meer aandacht voor onuitgesproken normen die artsen elkaar opleggen. ‘Binnen de zorg zijn er impliciete normen die niet altijd wenselijk zijn. Denk aan het maken van lange werkdagen of het niet bespreekbaar kunnen maken van je gevoelens’, zegt Fleer. Met nieuwe lesvormen maakt Fleer dergelijke thema’s binnen de opleiding wél bespreekbaar. ‘We krijgen daar van onze studenten hele goede respons op’, aldus Fleer.

Onderzoeksinnovatie: Kinderen en jongeren als medeonderzoekers

Malou Luchtenberg ging aan de haal met de prijs voor de beste onderzoeksinnovatie. Zij doet promotieonderzoek naar ervaringen van kinderen met deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek en wil kinderen ​​​gaan inzetten als medeonderzoekers. ‘Kinderen weten zelf het beste hoe zij ziekte en gezondheid ervaren. Het is belangrijk om bij hun perspectief aan te sluiten’, zegt Luchtenberg. In de toekomst hoopt zij een jongerenraad op te richten, die meedenkt over wetenschappelijk onderzoek.

Zorginnovatie: Dashboard geeft inzicht in le​efstijl van patiënt

Met een plan voor een leefstijldashboard won Jip van den Berg de prijs voor de beste zorginnovatie. ‘Iedereen weet dat een gezonde leefstijl belangrijk is. Toch is het in de zorg nog een ondergeschoven kindje’, zegt Van den Berg. Met haar dashboard wil ze bijhouden hoe een patiënt scoort op leefstijlgerelateerde thema’s. Dit combineert ze met gegevens uit het lab zoals cholesterol- en bloeddrukwaardes. Van den Berg wil met het leefstijldashboard meer regie aan de patiënt geven en ervoor zorgen dat aandacht voor leefstijl een standaard onderdeel van de zorg wordt.

Over de Innovatieprijzen en het M​​andemastipendium

Met de Innovatieprijzen stimuleert het UMCG vernieuwende ideeën van medewerkers, gerelateerd aan Healthy Ageing. De winnaars ontvangen ieder een bedrag van maximaal 50.000 euro om hun idee ten uitvoer te brengen. Het Mandemastipendium is een persoonsgebonden beurs van 60.000 euro en is bedoeld voor jonge, recent-gepromoveerde arts-onderzoekers die hun opleiding tot medisch specialist willen combineren met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. ​​​​

UMCG Innovatieprijzen 2019 - YouTube