UMCG en RUG willen deeltjesversneller functioneel onderbrengen bij UMCG

De Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG hebben het voornemen om de onderzoeksgroep Medische fysica van KVI-CART aan te sluiten bij de afdeling Radiotherapie van het UMCG. Tevens is het de bedoeling om de AGOR-deeltjesversneller functioneel, dus met de groep technici die de faciliteit onderhoudt en bedrijft, onder te brengen binnen Sector F van het UMCG.​​

UMCG en RUG hebben in de afgelopen jaren in samenhang met het UMCG Protonentherapiecentrum een veelomvattend onderzoeksprogramma opgezet dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van radiotherapie met protonen en andere ionen. Het onderzoek in stralingsbiologie en stralingsfysica binnen dit programma maakt uitgebreid gebruik van de AGOR-deeltjesversneller (Accélérateur Groningen-ORsay) in het KVI-Center for Advanced Radiation Technologie (KVI-CART) op de Zernike Campus. 

Recent hebben UMCG en RUG substantiële financiering van KWF ontvangen om het onderzoek in stralingsbiologie bij deze deeltjesversneller verder uit te bouwen. De universiteit en het academisch ziekenhuis hebben mede daarom geconcludeerd dat het voor het versterken van het onderzoek wenselijk is om te komen tot een sterkere integratie van activiteiten. Voorafgaand aan de definitieve besluitvorming over de plannen wordt de komende maanden advies gevraagd aan de medezeggenschapsorganen van de beide instellingen (Universiteitsraad en Ondernemingsraad).