UMCG en ouderenzorgorganisaties werken samen aan topzorg

Wetenschap en ouderenzorgpraktijk dichter bij elkaar brengen, dat is het doel van een nieuw samenwerkingsverband van het UMCG en 10 ouderenzorg-organisaties in Noord-Oost Nederland. Het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG) wil door innovatie en kennisdeling de kwaliteit van (complexe) zorg aan ouderen verbeteren. Vandaag ondertekenen de organisaties hiervoor een samenwerkingsovereenkomst voor de duur van vier jaar.

De ouderenzorg in Nederland gaat de komende jaren in een rap tempo veranderen. Met de hervorming van de langdurige zorg blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Alleen mensen met zeer complexe gezondheidsproblemen worden dan nog opgenomen in verpleeghuizen. Ouderenzorgorganisaties bereiden zich op deze uitdaging voor en willen goede kwaliteit van zorg (blijven) bieden door te werken naar de laatste wetenschappelijke inzichten.

“Het verpleeghuis zoals we dat nu kennen, wordt in de toekomst de intensive care van de ouderenzorg”, aldus initiatiefnemer Sytse Zuidema, hoofd sectie Ouderengeneeskunde van de afdeling Huisartsengeneeskunde UMCG. “Door gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek te doen, opgedane kennis te delen en toe te passen in de praktijk, kunnen we de kwaliteit van leven van en (complexe) zorg voor deze kwetsbare groep ouderen in instellingen zo hoog mogelijk houden.”

Dementie, medicatieveiligheid en zorginnovatie

De ouderenzorgorganisaties in het UNO-UMCG zullen actief participeren in wetenschappelijk onderzoek en ook onderzoeksvragen vanuit de praktijk inbrengen. De activiteiten van het UNO-UMCG richten zich de komende jaren op dementie, medicatieveiligheid en zorginnovatie.

Belangrijk is dat de opgedane nieuwe kennis straks in de zorgpraktijk ook daadwerkelijk leidt tot verbetering van de kwaliteit van zorg. Daarom streeft het UNO-UMCG naar standaardisering en protocollering van behandelwijzen. Een voorbeeld hiervan is de recent ontwikkelde ‘Handreiking antipsychotica’. Deze bevat adviezen voor het voorschrijven en monitoren van antipsychoticagebruik aan ouderen met dementie die probleemgedrag vertonen. Doel is het gebruik te verminderen en de zorg voor deze ouderen te optimaliseren.

De tien deelnemende ouderenzorgorganisaties in Noord-Oost-Nederland zijn:

AriënsZorgpalet (Enschede), Dignis (Groningen), De Hoven (Onderdendam), Livio (Enschede), Meriant (Heerenveen), Oosterlengte (Winschoten), TriviumMeulenbeltZorg (Almelo), ZINN (Haren), Zonnehuisgroep Noord (Zuidhorn) en Zorggroep LeVeste Middenveld (Emmen).