UMCG en Menzis starten het project Horizontaal Toezicht

Het UMCG wil vanaf 2020 verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van de geleverde zorg op basis van Horizontaal Toezicht. Hiertoe hebben RvB-lid Henk Snapper en bestuursvoorzitter Ruben Wenselaar van Menzis op woensdag 5 september de formele aftrap voor het project gedaan.

Horizontaal Toezicht is een vrij nieuwe vorm van samenwerking tussen de zorgaanbieder en zorgverzekeraars die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparant handelen. Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van zorguitgaven: correct registreren en declareren. Dit toezicht voorkomt tijdrovende controles achteraf, als de rekening al is verstuurd en betaling al is gedaan, en daarmee dubbel werk. Zo willen ziekenhuizen en verzekeraars de controlelast verminderen. Inmiddels is Erasmus MC als eerste academisch ziekenhuis over op Horizontaal Toezicht. Dit sluit aan bij de ambitie die alle UMC's hebben uitgesproken om over te gaan op Horizontaal Toezicht.

Een belangrijke reden voor het UMCG om over te gaan naar Horizontaal Toezicht is het voordeel voor de patiënt. Zij krijgen namelijk sneller een correcte declaratie, met minder correcties achteraf. Dat geeft de patiënt sneller duidelijkheid over het eigen risico. Horizontaal Toezicht biedt een ziekenhuis sneller zekerheid over de gerealiseerde omzet en het verbetert de relatie van een ziekenhuis met zorgverzekeraars en financiers.

Om Horizontaal Toezicht te realiseren moet het huidige zorg-administratieve proces efficiënter en effectiever ingericht worden; het gaat hierbij om het hele proces dat begint met de aanmelding van een patiënt tot en met het factureren en incasseren van de factuur. Dit betekent ook dat structuren en werkprocessen aangepast moeten worden en dat er een governance ontwikkeld moet worden.

Menzis is de zorgverzekeraar waarbij de meeste UMCG-patiënten zijn aangesloten. Menzis is als grootste zorgverzekeraar de representant voor alle andere zorgverzekeraars.

Meer informatie over Horizontaal Toezicht is te vinden op ​horizontaaltoezichtzorg.nl