UMCG en Diabeter krijgen miljoen dollar voor diabetesonderzoek

Diabeter en de afdeling Endocrinologie van het UMCG gaan onderzoeken waarom type 1 diabetes zo'n verscheidenheid laat zien in oorzaak en uitingsvormen, maar ook naar waarom sommige mensen geen en andere juist veel problemen bij de ziekte ondervinden. Die kennis is belangrijk om steeds meer patiënten op exacte wijze de juiste behandeling en uiteindelijk hopelijk de juiste genezing te bieden. Nieuw onderzoek heeft namelijk aangetoond dat type 1 diabetes een zeer heterogene, gevarieerde ziekte is. Dankzij een donatie ter waarde van 1 miljoen dollar van JDRF Nederland kunnen Diabeter en het UMCG dit onderzoek gaan uitvoeren.

"We staan aan de vooravond van 'precision medicine'" vertelt dokter Henk-Jan Aanstoot (Diabeter), die samen met professor Bruce Wolffenbuttel (UMCG) het onderzoek leidt. Door dit onderzoek hopen we nauwkeuriger vast te stellen welke behandeling iemand nodig heeft. "Vroeger beschouwden we type 1 diabetes als een eenduidige aandoening", vult Wolffenbuttel aan. "Recent onderzoek laat echter zien dat bijvoorbeeld de nu experimentele genezingsmethoden bij de één veel beter werken dan bij de ander. Ook zien we dergelijke verschillen bij het gebruik van medicamenten of bij de kans om complicaties te krijgen".

Bij het onderzoek worden alle bijna 1500 patiënten, jong en oud, die bij Diabeter en het UMCG onder behandeling zijn gevraagd om bloed af te staan voor onderzoek naar nieuwe en bijzondere zgn. biomarkers. Door dergelijke nieuwe markers te combineren met de medische gegevens hopen de onderzoekers die verscheidenheid bij mensen met type 1 diabetes te ontwarren. Bij 150 mensen willen de onderzoekers nog nauwkeuriger naar deze markers kijken. "Dit onderzoek is essentieel om de nu in ontwikkeling zijnde medicijnen en methoden beter in te zetten en succesvol te maken", aldus Aanstoot. Samen met diverse andere onderzoekers in de hele wereld wordt de route en de puzzel naar een oplossing en genezing van type 1 diabetes dichterbij gebracht. Wolffenbuttel: "met deze studies voegen we een stuk van de ontbrekende landkaart aan, mede dankzij het JDRF”.