UMCG boekt financieel resultaat van €15,1 miljoen in 2018

In 2018 heeft het UMCG een financieel resultaat geboekt van 15,1 miljoen euro. Dit resultaat wordt vooral veroorzaakt door incidentele baten en twee boekhoudkundige stelselwijzigingen. De omzet bedroeg 1,38 miljard euro, dit is iets hoger dan de omzet in 2017.

Het UMCG zet het eerder ingezette kostenbesparingsprogramma 2016-2020 onverminderd voort, om zo te kunnen blijven innoveren en investeren in de kwaliteit van complexe patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn de vernieuwing van het operatiecentrum, de intensive care en de spoedeisende hulp (‘Hotfloor’) en de nieuwbouw voor Psychiatrie.

Arbeids​​markt

Heel 2018 hebben UMCG-medewerkers een hoge werkdruk ervaren. Een toenemend tekort aan specifieke zorgmedewerkers, met name operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, intensive care- en andere verpleegkundigen, heeft in 2018 geleid tot sluiting van een aantal IC-bedden en later in het jaar het dicht houden van vier OK’s. Door diverse maatregelen en veel inspanningen van betrokken medewerkers is het gelukt om begin 2019 weer IC’s en OK’s te openen.

In 2018 is in samenwerking met de regio en onder de vlag van ‘Zorg voor het Noorden’, structureel geïnvesteerd in de werving, opleiding, ontwikkeling en het behoud van zorgprofessionals. VIP&KO (Verpleegkundige Innovatie en Positionering & Klinische Ondersteuning) en het Verpleegkundig Platform zijn hierin onmisbare schakels. Als grootste werkgever van Noord-Nederland wil het UMCG niet alleen nieuw personeel aantrekken, maar vooral ook investeren in het huidige personeel.

Protonen​​therapie

Na een jarenlang voorbereidingstraject is begin 2018 gestart met de behandeling van patiënten in het UMCG Protonentherapiecentrum. Het centrum is op 8 juni 2018 officieel geopend door minister Bruno Bruins. Koningin Maxima bracht op 19 juni een onverwacht werkbezoek aan het UMCG Protonentherapiecentrum. 

Overige hoogtepunten 2018

  • Nieuwe UMCG-researchstrategie vastgesteld
  • Financiering rond voor de derde onderzoeksronde LifeLines 
  • Opening van het nieuwe ziekenhuis OZG door Koning Willem-Alexander
  • Start Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH) i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen
  • Alle UMCG-gebouwen en –terreinen geheel rookvrij per 1-1-2019
  • Positieve beoordelingen van de opleidingen door het NVAO​

Lees het UMCG jaardocument 2018 op jaarverslag​2018.umcg.nl/​