UMCG boekt financieel resultaat van €4,2 miljoen in 2019

Het UMCG zet het eerder ingezette kostenbesparingsprogramma 2016-2020 onverminderd voort, om zo te kunnen blijven innoveren en investeren in de kwaliteit van complexe patiëntenzorg. Voorbeelden hiervan zijn de vernieuwing van het operatiecentrum, de intensive care en de spoedeisende hulp (‘Hotfloor’), de herinrichting van de poliklinieken en de nieuwbouw voor Psychiatrie. De afname van het resultaat ten opzichte van 2018 ontstaat met name doordat het UMCG geen volledige compensatie ontvangt voor de toename in kosten. Deze toename is vooral veroorzaakt door groei in complexe zorg, werkdrukverlichtende maatregelen en autonome groei in personeelskosten door cao-effecten en pensioenen.

​Arbeidsmarkt

In 2019 heeft het UMCG veel geïnvesteerd in de huidige medewerkers, nadat een toenemend tekort aan specifieke zorgmedewerkers in 2018 leidde tot sluiting van een aantal IC-bedden en het dicht houden van vier OK’s. Er is daarom in 2019 ook geld vrijgemaakt voor extra verpleegkundig personeel. In 2019 is in samenwerking met de regio en onder de vlag van ‘Zorg voor het Noorden’, structureel geïnvesteerd in de werving, opleiding, ontwikkeling en het behoud van zorgprofessionals. VIP&KO (Verpleegkundige Innovatie en Positionering & Klinische Ondersteuning) en het Verpleegkundig Platform zijn hierin onmisbare schakels. Al deze inspanningen hebben er toe geleid dat vanaf 1 januari 2020 nagenoeg alle OK’s weer zijn geopend. Tevens neemt het aantal beschikbare bedden op de IC voor volwassenen weer toe. ​

Samenwerking in de regio

Overkoepelend onderzoeksthema is en blijft Healthy Ageing. Dat wordt binnen het UMCG vormgegeven door toepassing van onderzoeksresultaten in innovatieve diagnostiek en behandeling. Maar het UMCG voelt zich ook verantwoordelijk voor optimale zorg in de regio. Daarom is samen met de regio een plan opgesteld ‘Naar een Duurzaam en Toekomstbestendig Noordelijke Gezondheidslandschap’, waarin het UMCG samen met partners zoals de Aletta Jacobs School of Public Health via onderzoek en opleiding wil bijdragen aan een gezondheidssysteem dat de hele regio voorbereid op de toekomst.

Het UMCG werkt verder samen met diverse ziekenhuizen in de noordelijke regio en in de Duitse grensregio, en met zorginstellingen die langdurige zorg bieden aan ouderen en chronisch zieken. De samenwerking van het UMCG met andere (zorg)organisaties in de regio is gericht op de speerpunten Acute zorg, Oncologie, het overkoepelend thema Healthy Ageing en de transitie naar complexe zorg.

​Gevolgen Corona

De bedrijfsactiviteiten van het UMCG worden sterk geraakt door corona-pandemie, die nog altijd veel onzekerheden met zich meebrengt. Het UMCG kan gebruik maken van de steunmaatregelen die door Zorgverzekeraars Nederland worden aangeboden. Op basis van deze steunmaatregelen, waarover momenteel nadere afstemming plaatsvindt, is de verwachting dat de financiële risico’s van deze crisis in 2020 voor het UMCG relatief beperkt blijven. ​

Overige hoogtepunten 2019

  • Alle UMCG-gebouwen en –terreinen geheel rookvrij per 1-1-2019

  • Met goed gevolg is een instellingsaccreditatie voor de medische vervolgopleidingen uitgevoerd

  • De indicatieprotocollen protonentherapie zijn vastgesteld voor patiënten met longkanker, borstkanker en hersentumoren 

  • Ate van der Zee volgt Jos Aartsen op als voorzitter Raad van Bestuur

  • De NVAO beoordeelt zowel de bachelor – als masteropleiding geneeskunde als ‘goed, met ‘excellente’ leerdoelen voor de dokter in de 21e eeuw’

  • Bijna 800 mensen volgen de massale reanimatietraining ‘Help ook levens redden!’.

 

​Het jaar 2019 in cijfers: 

Patiëntenzorg

​2018

​2019​

​​​Eerste adminstratieve consulten ​96.177 ​89.227
​Overige consulten ​308.975 ​339.662
​Verwijzingen uit andere instellingen ​89.000 ​28.082
​Verpleegdagen ​263.390 ​261.456

 

​Onderwijs en onderzoek

​2018

​2019

​Aantal promoties​ ​194 ​243
​Aantal publicaties 3.543 ​3.678
​Aantal ingeschreven studenten (1 oktober) ​4.076 ​4.168
​Aantal AIOS (fte) ​405 ​397

 

​Bedrijfsvoering​

​2018

​2019

​Opbrengsten (x miljoen euro) ​1.383 ​1.459
​Resultaat (x miljoen euro) ​15,1 ​4,2
​Aantal fte (gemiddeld) ​11.239 ​11.437
Ziekteverzuim ​5,7% ​5,5%​​

 

De tekst van het jaarverslag is te lezen in het jaardocument UMCG 2019.