UMCG biedt gespecialiseerde zorg voor slachtoffers grensoverschrijdend gedrag in de turn- en gymsport

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG ontwikkelt een behandeling op maat voor (oud)sporters die kampen met langdurige psychische gevolgen van grensoverschrijdend gedrag in de turn- en gymsport.

Onlangs is het onderzoeksrapport ‘Ongelijke leggers’ gepubliceerd over grensoverschrijdend gedrag in de turn- en gymsport. In dit rapport is naar voren gekomen dat de (oud)sporters onvoldoende passende hulp en professionele expertise ervaren binnen de huidige GGZ. Ze benoemen dat ze verschillende ‘’labels’’ krijgen, zoals persoonlijkheidsproblematiek, depressies, PTSS en eetstoornissen. Deze labels worden los van elkaar behandeld, waardoor ze geen adequate hulp krijgen. Er is behoefte aan transdiagnostische hoogspecialistische zorg die de diverse behandelingen integreert.

Behandeling met focus op de juiste context

Op verzoek van sportorganisatie NOC*NSF ontwikkelt het UMCG een geïntegreerde diagnostiek en behandeling op maat specifiek gericht op de groep (oud)-sporters uit de gym- en turnsport. Op vrijdag 25 juni schreef Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) hierover een brief aan de Tweede Kamer, nadat er al eerder een motie was aangenomen voor het organiseren van passende zorg.

In de diagnostiek en behandeling zal er expliciet aandacht zijn voor het onderliggende trauma in de juiste context, de sport- en kindertijd. Ervaringsdeskundigheid op het gebied van de (top)sport en grensoverschrijdend gedrag wordt hierbij ingezet. Er worden behandelgroepen voor (oud)-sporters opgericht, gecombineerd met individuele behandelingen. De focus ligt op lichaamsgerichte therapie in combinatie met psychotherapeutische behandeling. Speerpunten van de behandeling zijn herstel van het contact met lichaam en emoties, in samenhang met zelfbeeld en identiteitsontwikkeling.

Ontwikkeling nieuw behandelaanbod

Te zijner tijd wordt er een programmabeschrijving opgeleverd. Andere instellingen kunnen hier, indien zij beschikken over de vereiste expertise, gebruik van maken bij het verder implementeren van de geïntegreerde behandeling voor vergelijkbare doelgroepen.

Aanmelding en start behandeling

De eerste twee groepsbehandelingen zullen naar verwachting in het najaar van start gaan. Het aanbod is beschikbaar voor (oud)sporters van alle disciplines van de KNGU waar er sprake is van langdurige klachten ten gevolge van psychisch, fysiek of seksueel misbruik.

Meer informatie

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht bij dr. H. Eppinga, psychiater i.o. (h.eppinga@umcg.nl) of dr. R.M. Marijnissen, psychiater/chef de clinique (r.m.marijnissen@umcg.nl). De definitieve aanmelding en verwijzing loopt via de huisarts.