Twee Vici-beurzen van 1,5 miljoen euro voor UMCG-onderzoekers

UMCG-onderzoekers Judith Rosmalen en Liesbeth Veenhoff hebben beide een Vici-beurs van 1,5 miljoen euro ontvangen. Met deze beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kunnen beide onderzoekers de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen.

Gevoelig voor klachten

Prof. dr. Judith Rosmalen doet al jarenlang onderzoek naar psychosomatiek. Met de Vici-beurs gaat zij de komende vijf jaar onderzoeken hoe ervaringen in de jeugd van invloed zijn op de mate waarin mensen last hebben van lichamelijke klachten. Uit eerder onderzoek is bekend dat er grote verschillen zijn in hoeveel last mensen hebben van lichamelijke klachten. Dat heeft te maken met aangeboren verschillen, maar ook met eerdere ervaringen met lichamelijke klachten. Rosmalen gaat onderzoeken hoe dit soort verschillen zich ontwikkelt aan de hand van ervaringen in de kindertijd: ‘Ik hoop dat mijn onderzoek ons gaat leren wat we vroeg in het leven kunnen doen om te voorkomen mensen gevoelig voor lichamelijke klachten worden’.

Oude of zieke cellen repareren

Prof. dr. Liesbeth Veenhoff doet binnen ERIBA onderzoek naar cellulaire veroudering. De komende vijf jaar gaat zij onderzoeken hoe en waarom een cel verandert naarmate deze veroudert. Het onderzoek focust op veranderingen in het kernporiecomplex, de poortwachter van de kern. Kernporiecomplexen hebben een centrale rol in de biologie. Om nieuwe moleculen te maken moet informatie geschreven in het DNA de kern verlaten. Dat gebeurt via de kernporiecomplexen. ‘Wij willen weten wat voor kwaliteitscontrole-mechanismen er zijn om te zorgen dat de kernporiecomplexen goed functioneren’, legt Veenhoff uit. ‘Dat is namelijk niet zo gemakkelijk, zo is gebleken, en gaat mis tijdens veroudering en ook bij verschillende neurodegeneratieve ziekten. De hoop is dat het activeren van deze kwaliteitscontrole-mechanismen een nieuwe manier kan zijn om oude of zieke cellen te repareren.’​

Over de Vici-beurs​​

De Vici-financiering is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. De Vici-financiering is een van de drie financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee instrumenten zijn de Veni-financiering (voor pas gepromoveerden, tot 3 jaar na promotie) en de Vidi-financiering (voor ervaren postdocs, tot 8 jaar na promotie). Liesbeth Veenhoff kreeg eerst een Veni-, daarna een Vidi- en nu dus een Vici-beurs van NWO.

In totaal hebben 32 wetenschappers een beurs ontvangen. Meer weten? Kijk op www.nwo.nl​.